Foto: Anders Gustafsson

Rönnöfors kyrka

Rönnöfors kyrka invigdes 1954 av biskop Gunnar Hultgren. Läs om kyrkan och se hur den ser ut från insidan.

Rönnöfors kyrka uppförd av byggmästare Per Olof Olofsson i Landön. I mars månad 1953 påbörjades grundarbetena till kyrkan sedan igångsättningstillstånd erhållits. Söndagen den 7 juni murade prosten Gösta Ullberg hörnstenen till den nya kyrkobyggnaden.

Den 4 juli 1954 stod kyrkan klar för invigning, med ett strålande sommarväder. Nära tusentals människor hade samlats för att fira invigningen av den stilrena guldgula fasadtegelkyrkan som lyste mäktigt och välkommnadne. Biskop Gunnar Hultgren förrättade invigningen. Biskopen sade bl.a: "Denna kyrka är ett bevis på givmildhet, skaparglädje och vad yrkesskicklighet kan åstadkomma."

Altartavlan,

Foto: Anders Gustafsson

är en muralmålning utförd av konstnären Torsten Norberg, Stockholm. Tavlan visar fyra bibliska motiv:

  • Såningsmannen (Mark 4)
  • Den förlorade sonen (Luk 15)
  • Änkans skärv (Mark 12)
  • Den barmhärgie samriten (Luk 10)

Stenskulpturen

Foto: Anders Gustafsson

som är placerad på väggen ovanför predikstolen. Den är skänkt vid kyrkans invigning av kyrkans arkitekt, Gösta Rollin. Skulpturen är utförd av Ivar Jonsson, Stockholm, med symbolisk framställning: En knäböjande människa under ängelns vingar.

Dopfunten

Foto: Anders Gustafsson

är utförd i kolmårdsmarmor år 1955 av skulptören Carl Elmberg, Stockholm, och efter dennes död, fullbordad av bildhuggaren P.A. Palm. Vikten är 500 kg. Bildfrisen i relief på kupans yttersida föreställer följande tre motiv.

  • Heliga tre konungars tillbedjan
  • Flykten till Egypten
  • Jesus välsignar barnen