Bårtäcke i Aspås församling, skapat av Sigrid Grenholm och Ann-Sofie Hemmingsson.
Foto: Jan-Olof Hemmingsson

Aspås bårtäcke

Konsthantverkarna bakom bårtecknet är Ann-Sofie Hemmingsson och Sigrid Grenholm. Så här berättar de själva om sin skapelse:

- Tack för förtroendet att vi har fått tillverka bårtäcket till Aspås kyrka!
- Vi  har vävt och sytt in våra tankar i den textil som ska omsluta den avlidnes kista som en sista hälsning från församlingen. Vi vill genom det vi skapat förmedla hopp och tröst till de sörjande.

Förutom församlingens textilgrupp har kyrkorummet och landskapet gett oss inspiration till utformningen av täcket. Genom sina tio färger och nitton färgblandningar vill vi att det ska tala sitt tysta symbolspråk och ge frid, harmoni och tröst utan att dölja sorgen.

Färgerna berättar

Bårtäcket är liksom livet tonat i mörka och ljusa färger. Täckets dominerande färg är blått, men grönt, gult och vitt finns också med. Den blå färgen är himmelens och havets färg. Guds färg som påminner oss om hans närvaro alla dagar. Blått är också en symbol för dopets vatten som liksom vattenytan reflekterar himlen. Den vita färgen är helighetens, segerns och glädjens färg. Den gröna färgen talar om vårt andliga växande och mognad men också om förberedelse för höstens gula färg och livets slut. Den gula färgen är solens och hoppets färg.
Längst ner finns de ljusa färgerna, som övergår till mörkare toner liksom olika skiftningar i glädje och sorg.

Livet skiftar

Bårtäcke i Aspås församling, skapat av Sigrid Grenholm och Ann-Sofie Hemmingsson.
Foto: Jan-Olof Hemmingsson

    Allt har sin tid,
    det finns en tid för allt som sker under himlen:
    en tid för födelse, en tid för död,
    en tid att plantera, en tid att rycka upp,
    en tid att dräpa, en tid att läka,
    en tid att riva ner, en tid att bygga upp,
    en tid att gråta, en tid att le,
    en tid att sörja, en tid att dansa,
    en tid att kasta stenar, en tid att samla stenar,
    en tid att ta i famn, en tid att avstå från famntag,
    en tid att skaffa, en tid att mista,
    en tid att spara, en tid att kasta,
    en tid att riva sönder, en tid att sy ihop,
    en tid att tiga, en tid att tala,
    en tid att älska, en tid att hata,
    en tid för krig, en tid för fred.
 Pred 3:1-8

Det ljusa partiet på täckets mitt är ljuset från himlen som lyser och tränger undan mörkret. Det symboliserar uppståndelsen och det nya livet i evigheten.

Den röda rosen är en symbol för Kristus som i sin kärlek till oss dog oh uppstod för att ge oss ett evigt liv. Cirkeln av guld som omger rosen talar om heligheten och evigheten. Lagerkransen är odödlighetens symbol. De i Kristus avsomnade upphör inte att leva.

Det finns ett hem långt bortom sorgens hemland
Vad här vi tror, skall där bli uppenbart
och den som här stått ut i mörka dagar
skall lyftas upp i ljus som strålar klart

Där får till sist vi svar på alla frågor
vi blickar in i Guds mysterium
och efter ensamhet och död vi lever
i hans gemenskap bortom tid och rum

Där finns ett land av frid som änglar känner
Där leker vi som glada barn en gång
på paradisisk mark med alla helgon
och prisar Herren med vår nya sång

Britt G Hallqvist            (Sv Ps 638:1-3)

Talar om Livets Herre

Likt den vita duvans flykt, på bårtäckets kortsida, förs vår själ över sol och stilla vindars hav genom det bländande mörkret till himmelens port. Därför omsluter vi kistan med himlens blå färgtoner och ljuset från Livets Herre.

Som fågeln vaknar vid dagens ljus och sjunger,
så väckes jag av Guds Ande ur min slummer.
Med alla himlar skall jag då prisa
min Gud och konung som fört de sina till livet.

Den Kristus frälsar av nåd vill han ge ära
en snövit dräkt och en segerkrans att bära.
Av allt han lovat dock störst är gåvan
att få hans ansikte evigt skåda, ja evigt.

Olof Hartman            (Sv Ps 639: 3-4)