Be så skall du få, sa Jesus.
Foto: Thorsten Stjärnered.

Bönen

Tredje huvudstycket i Luthers lilla katekes

Vad är bön?

Långt fler än man tror ber. Både unga och gamla. Oftast i ensamhet, men ibland tillsammans. De flesta samtal med Gud sker mitt i vardagen, mellan hem, jobb och skola eller i naturen.

Näskottsprästen Therése Brendt vid samverkansdagen 5 sep 2014.
Näskotts församlingspräst delade sina tankar och erfarenheter om bön i Min kyrka nr 2 2012. Foto: Thorsten Stjärnered.

Bön kan beskrivas på många olika sätt: Hjärtats samtal med Gud. Som att andas. Ett rop på hjälp. Ett sista halmstrå. Ett uttryck för tacksamhet. Att få lyfta av det som tynger och få förlåtelse. Bönen har inga gränser, bestämda former, utvalda platser eller något speciellt språk. Alla kan be, när som helst, var som helst och om vad som helst. Trots det kan det vara svårt att be. Så kände Jesu lärjungar också och bad Jesus att han skulle hjälpa dem att be.

Han svarade med att ge dem och oss den bön vi kallar Herrens bön. Just bönen Vår Fader – se längre ner på sidan – tror jag många har en relation till genom livets olika skeden.  Den finns med i vår dopgudstjänst och många av oss har blivit tillsagda att kunna den utantill vid vår konfirmation. Den finns med i varje söndags gudstjänst, när vi lovar varandra trohet och kärlek i äktenskapet och den finns med vid vägs ände på vår begravning. Att kunna bönen utantill ger trygghet och vila. Ibland så kanske vi bara rabblar bönen och andra gånger så funderar vi verkligen över vad orden betyder och står för. När Jesus gav lärjungarna och oss den här bönen, så gav han oss ett verktyg och en början till dialog mellan Gud och människan. Om den dialogen, samtalet, ropet på hjälp eller visad tacksamhet inte har varit tydlig tidigare, så hoppas jag att den kan bli det idag - för dig och mig. På bussen, från jobbet och skolan eller innan vi sluter ögonen ikväll.

Therése Brendt

Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen

Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning

utan rädda oss från det onda

Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen.

 

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament