Katekesen - femte bönen

Och förlåt oss våra skulder, liksom vi förlåta dem som står i skuld till oss.

198. Vad bekänner vi inför Gud genom femte bönen?

Vi bekänner vår stora skuld, som gör att vi inte är värda eller förtjänat något av det, som vi ber om.

Ps 69:5    Du känner min dårskap, Gud, min skuld är inte dold för dig.

199. Vad ber vi om i denna bön?

Att vår himmelske Fader icke skall se på våra synder och för deras skull vägra oss vår bön, utan av nåd för Kristi skull förlåta oss allt vad vi brutit.

Ps 51:9  Vänd bort din blick från mina synder, stryk ut all min skuld.

Ps 25:7
    Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit,
    tänk på mig i din trofasthet,
    Herre, du som är god
.

200. Behöver vi be denna bön, även sedan vi blivit benådade av Gud?

Ja, vi behöver alltid be om syndernas förlåtelse, ty vi syndar dagligen på många sätt och förtjänar inget annat än straff.

Ps 130:3
    Om du lade synder på minnet,
    Herre, vem kunde då bestå?

201. Vad lovar vi med orden: liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss?

Att vi som fått förlåtelse och ber om förlåtelse, också skall förlåta dem som gör oss emot, gärna göra dem gott.

Ef 4:32
    Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus.

Matt 6:15
    Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser.

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament