Foto: Malin Wrigstad/IKON

Internationellt arbete

Våra fyra församlingar är en del av Svenska kyrkan. Vi hör samman i tro och organisation. I ett andligt arv som vi tillsammans förvaltar. I kontrakt, stift och med kyrkomöte, ärkebiskop och mycket annat gemensamt för Svenska kyrkan.

Våra församlingar är grenar i den världsvida kyrkans gemenskap Tillsammans är alla vi döpta syskon i Guds familj. I ett ömsesidigt utbyte av vad det betyder att vara efterföljare till Jesus. 

Svenska kyrkans internationella arbete

Mission - har vi lärt oss av Jesus - handlar om HELA VÄRLDEN. D v s något gränslöst och gemensamt - med uppgiften att hela, försona och sprida framtidshopp. I Guds mission är det viktigt att få dela resurser och erfarenheter, att kunna lära av varandra och kunna växa tillsammans. Evangeliernas berättelser om Jesu liv och verksamhet är viktiga som skäl för att Svenska kyrkans arbete inte stannar vid Sveriges gränser. I den världsvida kyrkan delar människor tro och erfarenheter i solidaritet och gemenskap.

Varje människa är skapad till Guds avbild och har ett oändligt värde. Därför kan en kyrka inte strunta i när människor far illa och utnyttjas. Inte heller kan kyrkan strunta i hur vi människor hanterar skapelsen. Vi har ansvaret att vårda och förvalta den för kommande generationer.

 

Vänförsamlingar

Rödöns och Ås församlingar har inlett ett speciellt vänskapsförhållande med två församlingar i Tanzania: Kisingá och Kilolo. För att uppmuntra och uppmuntras. Delad glädje är dubbel glädje, tror vi. Först reste några församlingsbor härifrån till Tanzania för att hälsa på och utbyta viktiga tankar kring detta att vara kyrka idag. De kom tillbaka - glada och inspirerade med fördjupad kunskap och vänskap. Följ utvecklingen här på hemsidan! Under påsken 2011 kom en motsvarande grupp hit och delade sina erfarenheter med våra församlingars. Spännande och förnyande kändes det att vara både vän- och värdförsamling.

Läs mer om

Monica Palm överlämnar de barnmössor som kvinnorna på Stickcaféet i Ås gjort till barnen i Kilolo. Från vänster: Yoram Chusi, Ingrid Torstensson, ordf. i församlingsrådet, Mikael Karlsson, vice ordf. i kyrkorådet, Yona Inganga, pastor i Kilolo, Mikael LIndé, ordf i kyrkofullmäktige och Monica Palm

Kilolo - Ås vänförsamling i Tanzania

Sedan 2008 har Ås församling en vänförsamling i södra höglandet i Tanzania. Kilolo församling tillhör den lutherska kyrkan i Tanzania. Hösten 2013 åkte 16 personer från Ås till Kilolo.

Kisingá - vänförsamling till Rödön

Att bli vän med en församling långt borta och skapa vänskapliga relationer över kontinenter är ett upptäckaräventyr.