Katekesen - trons artiklar

Trons artiklar är en sammanfattning av evangelium.

85. Vad är trons artiklar?

Trons artiklar är en sammanfattning av evangelium. De utgör den kristna församlingens enhälliga bekännelse om den treenige Guden och hans välgärningar.

86. Vad menas med att Gud är treenig?

Gud är en, men i gudomsväsendet är en evig trefaldighet: Faderns, Sonen och den helige Ande.

5 Mos 6:4 
    Herren är vår Gud, Herren är en.

Matt 28:19
    Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn

2 Kor 13:13
    Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla.

87. Vad är skillnaden mellan Fadern, Sonen och den helige Ande inom gudsomsväsendet?

Fadern har av evighet fött Sonen, Sonne är av evighet född av Fadern och den helige Ande utgår av evighet av Fadern och Sonen.

Joh 5:26
    Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv.

Joh 15:26
    När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.

88. Hur kallas därför Fadern, Sonen och den helige Ande i våra bekännelseskrifter?

Fadern kallas den första personen, Sonen kallas den andra personen och den helige Ande kallas den tredje personen i gudomen.

89. Hur har den treenige Guden uppenbarat sig för oss?

För oss har den treenige Guden uppenbarat sig såsom vår kärleksrike skapare, återlösare och heliggörare.

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament