Foto: Anders Gustafsson

Näldens församlingshem

Mitt i byn ligger Församlingshemmet som ett kyrkans skepp.

Foto: Anders Gustafsson
Foto: Anders Gustafsson
Foto: Anders Gustafsson
Foto: Anders Gustafsson