Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Unga ledare

Du som tyckte att det var kul med konfirmation, du skulle kanske vilja bli Ung ledare i konfirmandarbetet eller i någon annan av kyrkans grupper.

Vet du att vi har en ungdomsgrupp tillsammans i Krokoms pastorat som kallas ÅRAN? Vi finns också på facebook som en grupp. I Åran träffas vi regelbundet under terminerna och åker bl a på läger tillsammans.

De som sedan vill kan anmäla sig till en bra utbildning för att bli Ung ledare som Härnösands stift svarar för i samarbete med lokalförsamlingarna.

Är du intresserad hör av dig till någon av dem som är lokala handledare och kontaktpersoner för UNGA LEDARE.

Thomas  Linnarsson

Thomas Linnarsson

Krokoms pastorat

Rödöns församling, Fritidsledare