Församlingsråd

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling.

De utser kyrkvärdar, beslutar om församlingskollekter och för vilka andra ändamål än gudstjänst som kyrka kan lånas ut för. Församlingsråden ska även särskilt bevaka den egna församlingens intressen.

Alsens församlingsråd

I Alsens församlingsråd sitter nio ledamöter och fyra ersättare, under ledning av ordförande Barbro Erlandsson, för perioden 2022–2025.

Offerdals församlingsråd

I Offerdals församlingsråd sitter 6 ledamöter och 2 ersättare, under ledning av ordförande Ingrid Sandström, för perioden 2022-2025.

Aspås församlingsråd

I Aspås församlingsråd sitter 9 ledamöter, 1 präst och 2 ersättare, under ledning av ordförande Elisabet Whass, för perioden 2022-2025.

Föllingebygdens församlingsråd

I Föllingebygdens församlingsråd sitter åtta ledamöter och två ersättare, under ledning av ordförande Gunnar Hellström, för perioden 2022–2025

Näskotts församlingsråd

I Näskotts församlingsråd sitter 5 ledamöter och 2 ersättare, under ledning av ordförande Leif Hadefjell, för perioden 2022-2025

Rödöns församlingsråd

I Rödöns församlingsråd sitter 5 ledamöter och 2 ersättare, under ledning av ordförande Carina Grahn Hellberg, för perioden 2022-2025

Ås församlingsråd

I Ås församlingsråd sitter sju ledamöter och två ersättare, under ledning av ordförande Ingrid Torstensson, för perioden 2022–2025