Katekesen - tredje bönen

Låt din vilje ske - på jorden så som i himlen.

185. Sker inte Guds vilja utan att vi ber om det?

Guds goda och nådiga vilja sker även utan vår bön.

Ps 33:11
    Men Herrens plan står fast för evigt

186. Var sker Guds vilja alltid och fullkomligt?

I himlen hos änglarna och hos de saliga människorna, som lovar, lyder och tjänar Gud i evighet.

Ps 103:20
    Lova Herren, ni hans änglar, starka hjältar, som gör vad han befallt!

Dan 7:10 
    Tusen och åter tusen betjänade honom, tiotusen och åter tiotusen stod där inför honom.

187. Vad ber vi då om i tredje bönen?

Att Gud skall göra sin goda och nådiga vilja rådande även hos oss?

188. När råder Guds vilja hos oss?

När vi så helgar hans namn och så öppnatvårt hjärta för hans rike, att ingen makt får hindra oss att troget göra vad Gud befaller och tåligt lida det som han lägger på oss.

1 Mos 17:1 
   Jag är Gud den Väldige. Håll dig alltid till mig och var oförvitlig.

2 Tim 2:3
    Var också du beredd att slita ont som en god soldat åt Kristus Jesus.

189. Vilka är de makter som söker hindra att Guds vilja sker?

Våra andliga fiender: djävulen, världen och vårt eget kött som inte tillåter att vi helgar Guds namn och att hans rike kommer till oss.

2 Kor 11:3 
    Jag är rädd för att liksom ormen överlistade Eva med sin slughet, så skall också era tankar förföras och lockas bort från uppriktigheten och renheten gentemot Kristus.

Matt 18:7
    Ve dig, värld, med dina förförelser. Förförelserna måste ju komma, men ve den människa genom vilken de kommer.

Gal 5:17
     Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill.

190. Vad menas med världen?

De oomvända människorna med deras onda beskaffenhet och fräcka levnadssätt.

191. Vad menas med vårt eget kött?

Vår egen natur som är fördärvad genom synden.

192. Hur gör Gud sin vilja rådande hos oss?

Gud bryter och förhindrar all ond vilja och alla anslag av djävulen, världen och vårt eget kött samt styrker och behåller oss fasta i sitt ord och i tron i alla våra livsdagar.

Luk 12:32
    Var inte rädd, du lilla hjord, er fader har beslutat att ge er riket.

1 Pet 1:5 
   Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden.

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament