Någon att prata med

...samtal, drop in-samtal, besöksgrupp.

Någon att prata med

Ibland kan livet kännas tungt och kaotiskt, men det finns alltid hopp!
Man kan behöva någon utomstående att prata med och ett samtal kan hjälpa dig att se på din situation på ett nytt sätt. Svenska kyrkan finns till för att stödja dig och vara en samtalspartner i livets alla frågor.

Ett samtal kan hjälpa dig att se på din situation på ett nytt sätt

Du kan boka samtal med en präst eller diakon 0640 -171 00. Tystnadsplikt gäller.

Länk till Sjukhuskyrkan->

Drop in-samtal

Drop-in samtal är ett enskilt samtal med präst eller diakon med tystnadsplikt. Ingen tidsbokning krävs. Krokoms kyrka första onsdagen i månaden 17:00-18:30

Besöksgruppen

Svenska kyrkans besöksgrupp består av ideella medarbetare som gärna delar en stund av livet och vardagen tillsammans med dig.

Människor runt kaffebordet
Foto: Anders Gustafsson

Efter överenskommelse med dig, kan du få besök vid ett tillfälle eller flera gånger. Alla i besöksgruppen har tystnadsplikt. Det finns inga som helst krav på dig i fråga om tro, livsåskådning eller medlemskap.

Kontaktperson Kerstin Gustafsson 0640-171 13

Kerstin Gustafsson

Kerstin Gustafsson

Krokoms pastorat

Diakoniassistent, Rödöns församling