På ett handtag hänger en skylt med texten Samtal pågår.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Sjukhuskyrkan

Ibland rår vi inte över livet. Det är skört, det är sårbart. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart – öppen för alla – när de riktigt stora frågorna tar tag i oss. Vi finns på Östersunds sjukhus, plan 5.

Med anledning av covid-19 vidtar Sjukhuskyrkan en del åtgärder:

Morgonbön i Spektrum - rum för ro och bön, vardagar 09:00.
Ekumeniska mässan på onsdagar, ställs in. 

Vi i Sjukhuskyrkan fortsätter att be för personal och patienter i den här svåra tiden.

Ibland rår vi inte över livet. Det är skört, det är sårbart. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart – öppen för alla – när de riktigt stora frågorna tar tag i oss.

Omsorg om de sjuka är ett grunduppdrag för Svenska kyrkan Östersund. Ett uttryck för denna omsorg är det arbete som Sjukhuskyrkan utför.

Sjukhuskyrkans logotype
Sjukhuskyrkans symbol är blomman som växer fram ur den avhuggna grenen, utformad som ett kors. Den vill visa att i smärtan och hopplösheten kan trons och tillitens frö växa fram.

Sjukhuskyrkan finns tillgänglig för:

  • Enskilda samtal och själavård
  • Krisstöd vid akuta händelser
  • Avskeds- och minnesstunder
  • Dop och barnvälsignelse i krissituation
  • Gudstjänster och andakter
  • Samtal och reflektionsgrupper med personal

Vi har tystnadsplikt!

Kontaktinformation:
Vi finns på Östersunds sjukhus, kyrkgatan 16, 831 31 Östersund. 
Ni hittar oss på plan 5, följ skyltning mot "Spectrum - rum för ro och bön". Det rummet är alltid öppet och intill det rummet finns personalens arbetsrum.
Arbetstider: måndag-fredag 8.00-17.00.

Beredskap:
Fredag 17.00-22.00
Lördag, söndag, samt helgdagar 09.00-22.00.
Sök oss via Sjukhusets växel på telefon: 063-15 30 00.

Drop in-bön varje vardag kl 9:00.
Ekumenisk mässa varje onsdag kl 13:00 (Inställd)

Andaktsrummet "Spectrum - rum för ro och bön" finns på plan 5. Svenska kyrkan har ett altarskåp i rummet, ett rum som delas av kristna, muslimer och buddhister som alltid står öppet för dig. Här kan du sitta ned och bara vara en stund.

Varje helgfri vardag kl 9:00 är det "Drop in-bön" och varje helgfri onsdag kl 13:00 är det ekumenisk* mässa (med uppehåll under sommaren). 

ekumenisk = kristen och kyrklig enhet. Omfattar alla kristna kyrkor, ”allmänkyrklig”.

Vi arbetar inom Sjukhuskyrkan i Östersund: