Foto: Svenska kyrkan Östersund

Sjukhuskyrkan

Ibland rår vi inte över livet. Det är skört, det är sårbart. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart när de riktigt stora frågorna tar tag i oss. Vi finns på Östersunds sjukhus för samtal och stöd för dig som är patient, personal, anhörig eller närstående.

Hitta till Sjukhuskyrkan på Östersunds sjukhus. 

Välkommen till sjukhusets andaktsrum ”Rum för ro och bön” på plan 5. Sjukhuskyrkans personal har sina arbetsrum längs korridoren på samma plan. Arbetstider: måndag-fredag kl 8-17.

Sjukhuskyrkan är en del av den andliga och existentiella vården på sjukhuset. Alla är välkomna att höra av sig, oberoende av tro och livsåskådning. Vi har tystnadsplikt.

Vad vi gör


Samtal och stöd

  • Enskilda samtal och själavård
  • Krisstöd vid akuta händelser
  • Avskeds- och minnesstunder
  • Dop och barnvälsignelse i krissituation
  • Gudstjänster och andakter
  • Samtal och reflektionsgrupper med personal

Beredskap
Sjukhuskyrkan har beredskap året om, fredagar kl 17-22, lördag, söndag och helgdagar kl 9-22. Vi kan på kort varsel komma in till sjukhuset för till exempel krisstöd vid akuta händelser eller för samtalsstöd. Sök oss via sjukhusets växel på telefon: 063-15 30 00. 

Stilla rum
Andaktsrummet ”Rum för ro och bön” som ligger på plan 5, är ett rum för stillhet. Här kan du sitta ner och bara vara en stund. Svenska kyrkan har ett altarskåp i rummet, ett rum som delas av kristna, muslimer och buddhister. Andaktsrummet står alltid öppet för den som behöver. 

Gudstjänster och andakter
Varmt välkommen till andaktsrummet där vi har mässa och morgonbön varje vecka.

  • Morgonbön vardagar kl 09.
  • Ekumenisk mässa onsdagar kl 14. (När kristna i olika kyrkor och samfund träffas och har gemensamma aktiviteter, då kallas det ekumenik.)

Välkommen också att kontakta oss om du önskar dop eller barnvälsignelse, vigsel, andakt/förbön eller enskild nattvard. 

Vi som arbetar inom Sjukhuskyrkan i Östersund: