Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Östersund Besöksadress: S Gröngatan 33, 83135 ÖSTERSUND Postadress: Box 3083, 83103 Östersund Telefon:+46(63)195000 E-post till Svenska kyrkan Östersund

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sjukhuskyrkan

Ibland rår vi inte över livet. Det är skört, det är sårbart. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart – öppen för alla – när de riktigt stora frågorna tar tag i oss.

Omsorg om de sjuka är ett grunduppdrag för Svenska kyrkan Östersund. Ett uttryck för denna omsorg är det arbete som Sjukhuskyrkan utför.

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och innefattar de olika kristna traditionerna i vårt land. Namnet betecknar inte en fysisk lokal, utan är ett samlingsnamn för kyrkornas verksamhet och de medarbetare som finns inom Sjukhuskyrkan.

Sjukhuskyrkans logotype
Sjukhuskyrkans symbol: En spirande blomma, en avhuggen gren, ett kors. Sjukhuskyrkans symbol visar på tron, hoppet och Guds kärlek till varje enskild människa. Ur det sönderbrutna kan något nytt växa.

Sjukhuskyrkan finns tillgänglig för:

  • Enskilda samtal och själavård
  • Krisstöd vid akuta händelser
  • Avskeds- och minnesstunder
  • Dop och barnvälsignelse i krissituation
  • Gudstjänster och andakter
  • Samtal och reflektionsgrupper med personal

Vi har tystnadsplikt!

Kontaktinformation:
Vi finns på Östersunds sjukhus, kyrkgatan 16, 831 31 Östersund. 
Ni hittar oss på plan 5, följ skyltning mot "Spectrum - rum för ro och bön". Det rummet är alltid öppet och intill det rummet finns personalens arbetsrum.
Arbetstider: måndag-fredag 8.00-17.00.

Beredskap:
Fredag 17.00-22.00
Lördag, söndag, samt helgdagar 09.00-22.00.
Sök oss via Sjukhusets växel på telefon: 063-15 30 00.

Sjukhuskyrkans symbol
Sjukhuskyrkans symbol är blomman som växer fram ur den avhuggna grenen, utformad som ett kors. Den vill visa att i smärtan och hopplösheten kan trons och tillitens frö växa fram.

Andaktsrum för stillhet och ro

Andaktsrummet "Spectrum - rum för ro och bön" finns på plan 5. Svenska kyrkan har ett altarskåp i rummet, ett rum som delas av kristna, muslimer och buddhister som alltid står öppet för dig. Här kan du sitta ned och bara vara en stund.

Varje helgfri vardag kl 8.30 - 8.45 är det "Drop-in-bön" här och varje helgfri onsdag kl 13.00 är det ekumenisk* mässa (med uppehåll under sommaren). 

ekumenisk = kristen och kyrklig enhet. Omfattar alla kristna kyrkor, ”allmänkyrklig”.

Personalen på Sjukhuskyrkan
Sjukhuspräst Håkan Stiberg, sjukhuspräst Helen Lugner, sjukhusdiakon Carina Grinde och sjukhuspastor Anders Silfverdal. Bild: Petter Frisell