Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Östersund Besöksadress: S Gröngatan 33, 83135 ÖSTERSUND Postadress: Box 3083, 83103 Östersund Telefon:+46(63)195000 E-post till Svenska kyrkan Östersund

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är till för sjukhusets patienter, anhöriga och personal. Kontakta oss gärna...

Andaktsrum för stillhet och ro

Andaktsrummet "Spectrum - rum för ro och bön" finns på plan 5. Svenska kyrkan har ett altarskåp i rummet, ett rum som delas av kristna, muslimer och buddhister och alltid står öppet för dig. Här kan du sitta ned och bara vara en stund.
Varje helgfri vardag kl 8:30-8:45 är det "Dropp-in-bön" här och varje helgfri onsdag 13:00 är det ekumenisk mässa (med uppehåll under sommaren).

Personalen på Sjukhuskyrkan
Sjukhuspräst Håkan Stiberg, sjukhuspräst Helen Lugner, sjukhusdiakon Carina Grinde och sjukhuspastor Anders Silfverdal. Bild: Petter Frisell

• Du vill ha någon att tala med.
• Du känner oro och tvivel.
• Du önskar hjälp med bibelläsning och andaktsliv.
• Du behöver någon som lyssnar.
• Du längtar efter att fira nattvard.
• Du vill ha förbön.

Sjukhuskyrkans logotype
Sjukhuskyrkans symbol: En spirande blomma, en avhuggen gren, ett kors. Sjukhuskyrkans symbol visar på tron, hoppet och Guds kärlek till varje enskild människa. Ur det sönderbrutna kan något nytt växa.

Besök oss i våra rum
Ni hittar oss på plan 5 följ skyltning mot "Spectrum - rum för ro och bön".
Arbetstider: måndag-fredag 8.00-17.00.

Sjukhuskyrkan har beredskap
För den som behöver en medmänniska, vid krissituationer samt för andakter och omsorg i samband med avskedstagande vid dödsfall. Vi har tystnadsplikt!

Beredskap:
Fredag 17.00-22.00
Lördag, söndag, samt helgdagar 09.00-22.00.
Sök oss via Sjukhusets växel tel 063-15 30 00.

Sjukhuskyrkans symbol
Sjukhuskyrkans symbol är blomman som växer fram ur den avhuggna grenen, utformad som ett kors. Den vill visa att i smärtan och hopplösheten kan trons och tillitens frö växa fram.

Läs mer om Sjukhuskyrkan