Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravningsverksamhet

Med begravningsverksamhet menas alla de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna. I vår organisation har pastoratet - och inte församlingarna - ansvaret för begravningsverksamheten, även om kyrkogårdarna finns lokalt i Krokoms pastorat.

I begravningsverksamheten ingår

• att se till att det finns ett tillräckligt antal gravplatser
• att ta emot stoft för förvaring och visning
• att svara för kremering
• att gravsätta
• att tillhandahålla begravningslokal för alla oavsett trosuppfattning
• att hålla personal, byggnader, maskiner och övrigt som behövs för att sköta och underhålla begravningsplatserna

Lagar och förordningar

Begravningsverksamheten regleras av flera lagar och förordningar samt särskilt reglemente för begravningsverksamheten.
• Begravningslagen
• Begravningsförordningen
• Kulturminneslagen
• Delgivningslagen 
• Plan- och Byggförordningen 
• Ordningslagen

Vem betalar för begravningsverksamheten - Begravningsavgift?

Begravningsavgiften är obligatorisk och betalas alltså av alla som har en förvärvsinkomst och betalar kommunal skatt, oberoende av den enskildes trosuppfattning.  

Kyrkogårdsförvaltningen


för Krokoms PASTORAT

Expeditionen öppen: mån-fre 9-12 

(sommartid tisd-torsd 9-12)

Tel 0640-171 00

Postadress: Strandvägen 10 B, 835 32 KROKOM

Besöksadress: Strandvägen 10 B, Krokom

Kyrkogårdschef: Joachim Reineke, 0640-171 05

Adm assistent: Maria Agerberg, 0640-171 02
Pernilla Jontegård,  0645-101 85                  

Kyrkvaktmästarna för resp. församling och kyrkogård

Ordförande i fastighets- och begravningsutskottet: Carina Grahn Hellberg, 0640-100 88, 070-512 44 81

Läs mer om Begravningsverksamhet

Läs mer

 

Är det sant att djur förr betade på våra kyrkogårdar? Och hur kommer det sig att kultureliten och läkarkåren gjorde gemensam sak och förordade kremering i slutet av förra århundradet? Svaren på dessa och andra frågor finns i Kyrkans begravningsplatser förr och nu!

Reglemente för begravningsverksamheten

i Rödöns kyrkliga samfällighet

Begravningsombudet

Begravningsombudet har som uppgift att i frågor som berör begravningsverksamheten företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Utses av länsstyrelsen. 

Läs mer här