Gravplats, Ås kyrkogård
Foto: Thorsten Stjärnered

Begravningsverksamhet

Med begravningsverksamhet menas alla de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna. I vår organisation har pastoratet - och inte församlingarna - ansvaret för begravningsverksamheten, även om kyrkogårdarna finns lokalt i Krokoms pastorat.

I begravningsverksamheten ingår

• att se till att det finns ett tillräckligt antal gravplatser
• att ta emot stoft för förvaring och visning
• att svara för kremering
• att gravsätta
• att tillhandahålla begravningslokal för alla oavsett trosuppfattning
• att hålla personal, byggnader, maskiner och övrigt som behövs för att sköta och underhålla begravningsplatserna

Lagar och förordningar

Begravningsverksamheten regleras av flera lagar och förordningar samt särskilt reglemente för begravningsverksamheten.
• Begravningslagen
• Begravningsförordningen
• Kulturminneslagen
• Delgivningslagen 
• Plan- och Byggförordningen 
• Ordningslagen

Vem betalar för begravningsverksamheten - Begravningsavgift?

Begravningsavgiften är obligatorisk och betalas alltså av alla som har en förvärvsinkomst och betalar kommunal skatt, oberoende av den enskildes trosuppfattning.

Begravningsombud

Henrik Munck af Rosenschöld
070-312 48 47, henrik.munck@yahoo.se

Kyrkogårdsförvaltningen


för Krokoms PASTORAT

Telefon- & besökstider:
Måndag, tisdag, torsdag  09:00-12:00
Telefon: 0640-171 00 

Besöksadress
Expedition i Krokom
Strandv. 10 B, Krokom

Postadress: Strandvägen 10 B, 835 32 KROKOM
Kyrkogårdschef: Joachim Reineke, 0640-171 05

Adm assistent: Maria Agerberg, 0640-171 02                  

Kyrkvaktmästarna för resp. församling och kyrkogård

Läs mer om Begravningsverksamhet

Begravningsombud ->

Läs mer

 

Är det sant att djur förr betade på våra kyrkogårdar? Och hur kommer det sig att kultureliten och läkarkåren gjorde gemensam sak och förordade kremering i slutet av förra århundradet? Svaren på dessa och andra frågor finns i Kyrkans begravningsplatser förr och nu!

Reglemente för begravningsverksamheten

i Rödöns kyrkliga samfällighet

Begravningsombudet

Begravningsombudet har som uppgift att i frågor som berör begravningsverksamheten företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Utses av länsstyrelsen. 

Läs mer här