Foto: Thorsten Stjärnered.

Ordning för begravningsgudstjänst

Från 2016 års kyrkohandbok

KLOCKRINGNING

MUSIK
Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik och/eller annan instrumental eller vokalmusik.

SAMLINGSORD Fast moment och med föreslagna eller andra samlingsord eller med inledande bön.

P: Vi är samlade för att ta avsked av NN och för att överlämna henne/honom i Guds händer.

PSALM I begravningsgudstjänsten ingår minst två psalmer. Psalmernas placering är flexibel.

GRIFTETAL Griftetalet kan inledas eller avslutas med en bön. Bibelord kan läsas i samband med Griftetal.

* ÖVERLÅTELSEN

P: Barmhärtige Gud, vi överlämnar NN i dina händer. 

Prästen lägger mull tre gånger på kistan eller tecknar korstecknet över kistan.

*Bön

BIBELLÄSNING

PSALM

AVSKEDSTAGANDE Avskedstagande sker här eller efter Herrens bön och eventuell psalm. Vid avskedstagandet kan musik förekomma.

FÖRBÖN Förbön med en föreslagen eller annan bön. Möjlighet till tystnad i samband med förbönen.

P/L: Låt oss be.

P/L: Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss. 
Det är fyllt av glädje och sorg,
av arbete och vila.
Nu tackar vi för NN,
för allt hon/han fick betyda,
för allt hon/han fick vara och ge.
Hjälp oss i vår sorg
och lär oss att leva för de levande den tid vi har kvar.
Vi tackar dig för din Son Jesus Kristus
som öppnar porten till det liv som aldrig dör.
Var oss nära – denna dag och alla dagar –
och låt oss, när vår stund är inne,
få dö i frid.

F: Amen.

eller 
P/L: Gud, vi tackar (dig) för NN:s liv
(och för allt hon/han fått betyda).
Gud, omslut oss
i allt som blev och inte blev,
i allt som vi tänker, känner och minns.
Var med oss i livet,
tills också vi en dag ska dö.
Bevara oss i din frid nu och all tid.

F: Amen.

eller
P/L: O Herre Gud, du som har skapat oss och omsluter levande och döda.
Ge oss alla visa hjärtan
så att vi inser livets korthet
och tar emot varje dag som en ny gåva.
Ge oss en levande tro på din Son, Jesus Kristus,
som led döden för alla människors skull
och uppstod ur graven för att ge oss ett hopp
och lever i evighet.
Hjälp oss att se vår synd 
och leva efter din heliga vilja.
Och när vår dödsstund kommer,
låt oss utan oro få lämna detta livet.
När evighetens påsk gryr över jordens gravar,
låt oss av nåd få uppstå till evigt liv.

F: Amen.

eller
P/L: (O) Gud, till dig har vi överlämnat NN.
Till dig överlämnar vi oss själva.
Hjälp och bär oss i vår sorg och saknad.
Bevara oss nu och i evighet.
I Jesu namn.

F: Amen.

HERRENS BÖN

F: Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. 
Din är makten
och äran i evighet.

F: Amen.

A. AVSLUTNING I KYRKA eller KAPELL:

PSALM/MUSIK

AVSKEDSTAGANDE Avskedstagande sker här eller före förbönen. Vid avskedstagandet kan musik förekomma.

SLUTBÖN

VÄLSIGNELSEN

PSALM

MUSIK

SÄNDNINGSORD Sändningsord kan förekomma

 

B. AVSLUTNING PÅ KYRKOGÅRDEN:

PSALM

MUSIK Kistan bärs till graven. Klockringning kan förekomma.

GRAVSÄTTNING

AVSKEDSTAGANDE

SLUTBÖN