Kyrkofullmäktige sammanträder
Foto: Anders Gustafsson

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige.

De har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och ansvarar för att pastoratet har en ändmålsenlig organisation samt för förvaltningen av pastoratets angelägenheter.

Kyrkorådet ansvarar även för pastoratets kyrkogårds- och begravningsverksamhet, dess fastigheter och anställda. Kyrkorådet har utsett ett arbetsutskott samt ett fastighets- och kyrkogårdsutskott.

Kyrkorådets ordförande Hans Åsling
Kyrkorådets ordförande Hans Åsling Foto: Anders Gustafsson

Kyrkorådets ledamöter

För perioden 2022-2025

Hans Åsling (C), ordförande
Britt Carlsson (S), vice ordförande
Mikael Lindé (POSK)
Lena Persson (POSK)
Ingrid Sandström (POSK)
Maria Nyberg Ståhl (POSK)
Elisabeth Gärdin (C)
Jonas Arnsten (C)
Carina Grahn-Hellberg (S)
Viveka Asproth (S)
Claes-Göran Bergh (S)
Marie Svensson (VISK)

Hanna Pettersson, kyrkoherde

Ersättare:
Karin Gradin (POSK)
Ulf Wärdell (POSK)
Anna Eriksson (C)
Bengt Nord (C)
Nina Hammarstedt (S)
Rolf Lilja (S)
Vakant plats, (VISK

kontakta kyrkorådet

Hans Åsling, ordförande
070 521 78 80

Britt Carlsson, vice ordförande
0640-122 37 / 070-322 98 00

 

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Krokoms pastorat. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år.

Församlingsråd

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling.