Kyrkofullmäktige sammanträder
Foto: Anders Gustafsson

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige.

De har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och ansvarar för att pastoratet har en ändmålsenlig organisation samt för förvaltningen av pastoratets angelägenheter.

Kyrkorådet ansvarar även för pastoratets kyrkogårds- och begravningsverksamhet, dess fastigheter och anställda. Kyrkorådet har utsett ett arbetsutskott samt ett fastighets- och kyrkogårdsutskott.

Kyrkorådets ordförande Hans Åsling
Kyrkorådets ordförande Hans Åsling Foto: Anders Gustafsson

Kyrkorådets ledamöter

Hans Åsling (C), ordförande
Britt Carlsson (S), vice ordförande
Mikael Lindé (Po)
Lena Persson (Po)
Maria Nyberg Ståhl (Po)
Gunnar Hellström (C)
Bengt Nord (C)
Anna Eriksson (C)
Carina Grahn-Hellberg (S)
Bertil Eriksson (S)
Ritva Bring (S)
Siv Persson (KyV) 

Hanna Pettersson, kyrkoherde

Ersättare:
Knut Ekdahl (Po)
Karin Gradin (Po)
Eva Söderman (C)
Mikael Sjödin (C)
Ingrid Eriksson (S)
Kerstin Kokås-Sörgård (S)
Pernilla Jontegård (KyV)

kontakta kyrkorådet

Hans Åsling, ordförande
070 521 78 80

Britt Carlsson, vice ordförande
0640-122 37 / 070-322 98 00