Bårtäcke i Aspås församling, skapat av Sigrid Grenholm och Ann-Sofie Hemmingsson.
Foto: Jan-Olof Hemmingsson

Ordna på egen hand

Vad man får göra vid begravning och gravsättning

När man som anhörig ordnar med begravning och gravsättning kan det kännas bra att få uppfylla den dödas önskemål så långt som möjligt, om hon eller han har haft några. Annars kan man genomföra begravningen på det sätt som känns bra för en själv och andra närstående. I båda fallen är det bra att veta vad man får och inte får göra i samband med begravning och gravsättning.

Om man vill kan man själv

 • ordna med svepning, svepdräkt
 • dekorera kistan
 • hjälpa till i kyrka eller kapell
 • använda eget bårtäcke
 • ordna minnesstund
 • spela själv i kyrka eller kapell 
 • ta med lite egen jord till begravningen.

Sådana saker som att formulera dödsannonsen, välja musik och sång samt välja kista, urna eller gravsten gör man oftast på egen hand.

Däremot måste man få tillåtelse att

 • lägga minnessaker i kistan eller urnan 
 • gravsätta, själv sprida askan i hav eller natur
 • gravsätta själva kistan eller urnan.

Exempel på vad man inte får göra är att

 • gravsätta i en släktgrav utan tillstånd 
 • sprida askan i en minneslund 
 • flytta kistan eller urnan mellan olika gravplatser
 • förvara askan efter en kremerad avliden i hemmet.