Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Anmälan

Välkommen att anmäla dig till olika aktiviteter eller beställa några av våra tjänster!

I livets olika skeden - vill kyrkan vara med

Välsignelser och livstolkning hör samman med att döpas, konfirmeras, vigas och begravas. Bild: Thorsten Stjärnered.

När du får barn - DOP
När du blir vuxen - KONFIRMATION
När du vill gifta dig - VIGSEL
När någon dör - BEGRAVNING

Krokoms pastorat

Telefontider
Expedition måndag, tisdag, torsdag  09:00-12:00
Telefon: 0640-171 00 

Besökstider
Öppet 09:00 -12:00
Krokom: måndag, tisdag, torsdag

Besöksadress
Expedition i Krokom
Strandv. 10 B, Krokom

Postadress
Krokoms pastorat
Strandvägen 10 B
835 32 Krokom  

E-post
krokoms.pastorat@svenskakyrkan.se

Bankgiro
747-8779

Swish-nummer - för kollekter och andra betalningar
Organisationsnr: 252004-9236