I livets olika skeden vill kyrkan vara med.
Foto: Thorsten Stjärnered.

Anmälan

Välkommen att anmäla dig till olika aktiviteter eller beställa några av våra tjänster!

I livets olika skeden - vill kyrkan vara med

Välsignelser och livstolkning hör samman med att döpas, konfirmeras, vigas och begravas. Foto: Thorsten Stjärnered.

När du får barn - DOP
När du blir vuxen - KONFIRMATION
När du vill gifta dig - VIGSEL
När någon dör - BEGRAVNING

Boka Dop

Här kan du fylla i dina önskemål om dopet. Vi hör av oss för fortsatt kontakt!

Krokoms pastorat

Telefontider
Expedition måndag, tisdag, torsdag  09:00–12:00
Telefon: 0640-171 00 
Vi har tre knappval:
1. Begravning
2. Gravärenden
3. Övriga ärenden

Besökstider
Expedition måndag, tisdag, torsdag  09:00–12:00

Besöksadress
Expedition i Krokom
Strandvägen 10 B, Krokom

Postadress
Krokoms pastorat
Strandvägen 10 B
835 32 Krokom  

Fakturaadress
Krokoms pastorat
Fack 77802718
Box 15018
750 15 Uppsala
E-post: 77802718@faktura.svenskakyrkan.se
Mer uppgifter till dig som är leverantör hittar du här -->

E-post
krokoms.pastorat@svenskakyrkan.se

Bankgiro
747-8779

Swish-nummer - för kollekter och andra betalningar
Organisationsnummer: 252004-9236

Begravningsombud
Henrik Munck af Rosenschöld
070-312 48 47, henrik.munck@yahoo.se