Foto: IKON

Dop

Kyrkan välkomnar alla som vill döpa sig och bli en del i Guds stora familj. Läs mer om dopet i våra församlingar i Krokoms pastorat.

Genom dopet förs vi in i kyrkan och ingår i en större gemenskap och tillhörighet. Dopet är en gåva som inte kräver någon motprestation och påminner oss om att vi är sedda och älskade av Gud.

DOP FÖR ALLA ÅLDRAR

Det är oftast barn som döps i Svenska kyrkans regi, men allt fler ungdomar och vuxna vill döpas. Det sker ofta i samband med konfirmationsläsning, efter undervisning eller i samband med en samtalsgrupp i kristen tro.

DOP OCH MEDLEMSKAP

Dopet är grunden till medlemskap i Svenska kyrkan. Den som har döpts i ett annat kristet samfund är också välkommen som medlem i Svenska kyrkan, något nytt dop behövs inte. Enligt Svenska kyrkans ordning gäller ett kristet dop för alltid. Dopet är kostnadsfritt.

DOPINBJUDAN

Alla nyfödda barn i pastoratet med tillhörig förälder, får en dopinbjudan på posten. I inbjudan finns information om dopet. 

BOKA DOP

Dopet kan ske i samband med gudstjänst eller enskilt. 

Att ha dop i samband med gudstjänst är fördelaktigt, då det är mycket musik och en församling som vill sjunga och trevliga gudstjänster som ger möjlighet för församlingen att ta emot de nya församlingsmedlemmarna.

En enskild dopgudstjänst går också att boka både i kyrkans lokaler eller på annan plats vid hemmet.

Ni kan även boka lokal för dopkaffe efteråt. Lokalen är kostnadsfri för dop. Ni får på egen hand duka, koka kaffe och servera samt städa efteråt. Lokalen återlämnas i befintligt skick.

DOPSAMTAL

Inför dopet träffar man prästen för att prata om vad dopet är och innebär. Då brukar man även gå igenom dopgudstjänsten, välja psalmer tillsammans och komma överens om vem som gör vad under gudstjänsten.

DOPKLÄDER

Det lilla barnet har en dopklänning som är ganska lång och den symboliserar att det lilla barnet ska växa till sig i tron om vad dopet innebär. En tonåring eller vuxen bär gärna finkläder med något vitt inslag. Det vita påminner om den förlåtelse och renhet som Gud ger i dopet.

Om ni önskar låna en dopklänning av oss, kan ni boka in den samtidigt som ni bokar in dopet eller tala om för prästen på dopsamtalet att ni önskar låna en.

FADDRAR

Föräldrarna ber ofta någon de vill ska spela en speciell roll i barnets liv att vara fadder. Det är något av ett hedersuppdrag. Ett annat namn på fadder är gudmor/gudfar. Att vara fadder innebär att man känner lite extra ansvar för sitt ”gudbarn”, det är en gåva att förvalta efter bästa förmåga.

Enligt Svenska kyrkans kyrkoordning ska en fadder ”vara döpt och villig att dela barnets kristna uppfostran”. Men faddern behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan.

Våra kyrkor: