När du får barn - Dop

Dopet är en gåva! Läs mer om dopet i Krokoms pastorat.

Vår kyrka vill välkomna alla och inte minst de minsta att vara med och dela Guds kärlek. Läs gärna vår sida "Vi vill gärna döpa ert barn". Vi inbjuder frimodigt till dop. Gärna i kyrkan, när församlingen möts till gudstjänst och vill dela glädje och förhoppningar med er. Men också andra tider och former är vi öppna för. Via nätet kan du ta en första kontakt för att boka dopet.

Mycket mer om vad dopet betyder och hur man förbereder det kan du upptäcka på på Svenska kyrkans hemsida och i denna dopsajt!

Här finns också bra tips på doppsalmer- lyssna och välj hur ni vill ha det!

DOPET ÄR EN FEST I GUDS FAMILJ

Vill du låta döpa ditt lilla barn? Eller är du ung eller vuxen och vill bli döpt själv? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj.

Den som döps blir samtidigt medlem i Svenska kyrkan.

SVENSKA KYRKAN DÖPER BÅDE BARN OCH VUXNA
Små barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

Mer om dopet
Dopgudstjänsten