Katekesen - andra bönen

Låt ditt rike komma.

180. Vad menas med Guds rike?

Därmed menas nådens rike på jorden, där Gud genom ordet och sakramenten erbjuder och ger människorna sin nåd, och som i himlen blir ett härlighetens rike, där Gud ger sina trogna evigt liv och salighet.

Matt 10:7
    Förkunna på er väg att himmelriket är nära.

2 Tim 4:18 
    Herren skall rädda mig från allt ont och hjälpa mig in i sitt himmelska rike.

181. Kommer inte Guds rike utan att vi ber om det?

Det kommer genom sin egen kraft, och inte genom kraften av vår bön, men vi bör ändå genom bönen bereda väg för Guds rike hos oss själva och hos andra.

182. Vad ber vi därför om i andra bönen?

Att Guds rike skall komma in i vårt eget hjärta och att det skall växa till och befästas hos våra medmänniskor, till dess det slutligen evigt fulländas i himlen.

Matt 6:33
    Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

2 Thess 3:1 
    Be för oss att Herrens ord vinner spridning och anseende.

Upp 19:6 
    Halleluja! Herren, vår Gud, allhärskaren, är nu konung.

183. När kommer Guds rike in i vårt hjärta?

När Gud ger sin helige Ande, så att vi genom hans nåd sätter tro till hans heliga ord.

Mark 1:15 
    Jesus sade: "Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet."

184. Vad verkas genom att Guds rike kommit in i vårt hjärta?

Att vi lever i Gud här i tiden och sedan i evigheten.

Rom 14:17
    Ty Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga anden.

Dan 7:18 
    Den Högstes heliga skall få riket och besitta det för evigt, ja, i evigheters evigheter.

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament