Offerdals församlingsråd

I Offerdals församlingsråd sitter 6 ledamöter och 2 ersättare, under ledning av ordförande Ingrid Sandström, för perioden 2022-2025.

Offerdals församlngsråd 2018-2021

Ordinarie ledamöter
Ingrid Sandström, ordförande
Kate Gawek Arnabo
Viveka Asproth
Sven Bäckebjörk
Karin Häggqvist
Erik Olsson
Calle Wahlström, på kyrkoherdens mandat

Ersättare
Katarina Bergner-Åhlén
Gudrun Bång

Kontakt
Ingrid Sandström, ordförande
070-391 82 11
sandstrom_ingrid@hotmail.com