Offerdals församlingsråd

I Offerdals församlingsråd sitter 8 ledamöter och 1 ersättare, under ledning av ordförande Ingrid Sandström, för perioden 2018-2021

Offerdals församlngsråd 2018-2021

Ordinarie ledamöter

Ingrid Sandström, ordförande
Viveka Asproth
Ylwa Salomonsson
Kerstin Kokås-Sörgård
Pär-Anders Andersson
Carina Bergqvist
Gudrun Bång
Hanna Andersson
Calle Wahlström, på kyrkoherdens mandat

Ersättare
Jennie Hermansson

Kontakt
Ingrid Sandström, ordförande
070-391 82 11
sandstrom_ingrid@hotmail.com