Så styrs Svenska kyrkan i Krokom

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner.

Kyrkofullmäktige

Det högsta beslutande organet i Svenska kyrkan i Krokom är kyrkofullmäktige. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år i kyrkovalet.

Läs mer om Kyrkofullmäktige>

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige. De har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och ansvarar för att pastoratet har en ändmålsenlig organisation samt för förvaltningen av pastoratets angelägenheter.

Läs mer om Kyrkorådet>

Församlingsråd

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling.

Läs mer om församlingsråden>

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Krokoms pastorat. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige.

Församlingsråd

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling.

Protokollen beskriver överläggningar och beslut från förtroendevaldas forum

Protokoll

Följ här vad som händer i församling och gemensamt i pastoratet.