Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Våra familjehögtider är viktiga från det vi föds till dess vi dör. Som milstolpar i livet upplevs de flestas kontakt med kyrkan.

Våra präster

Therése Brendt

Therése Brendt

Krokoms pastorat

Näskotts församling, Präst

Kristina  Eliasson

Kristina Eliasson

Krokoms pastorat

Aspås församling, Präst

Gabrielle Jacobsson

Gabrielle Jacobsson

Krokoms pastorat

Tjänstledig, Präst

Cecilia  Nilsson (fd Lundgren)

Cecilia Nilsson (fd Lundgren)

Krokoms pastorat

Tjänstledig, Präst

Maria Olofsson

Krokoms pastorat

Präst

Hanna Pettersson

Hanna Pettersson

Krokoms pastorat

Vik. kyrkoherde, Präst

Olof  Roos

Olof Roos

Krokoms pastorat

Präst, Komminister fram till 1/11 2019

Johannes Swahn-Paulsson

Johannes Swahn-Paulsson

Krokoms pastorat

Präst

Calle Wahlström

Calle Wahlström

Krokoms pastorat

Präst, Församlingsherde