I livets olika skeden vill kyrkan vara med.
Foto: Thorsten Stjärnered.

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Våra familjehögtider är viktiga från det vi föds till dess vi dör. Som milstolpar i livet upplevs de flestas kontakt med kyrkan.

Våra präster