I livets olika skeden vill kyrkan vara med.
Foto: Thorsten Stjärnered.

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Våra familjehögtider är viktiga från det vi föds till dess vi dör. Som milstolpar i livet upplevs de flestas kontakt med kyrkan.

Dop

Kyrkan välkomnar alla som vill döpa sig och bli en del i Guds stora familj. Läs mer om dopet i våra församlingar i Krokoms pastorat.

Konfirmand 2022-2023

Konfirmationstiden är en unik chans att fördjupa sig i frågor som rör livet och tro.

En brudgum trär vigselringen på sin blivande frus finger.

När du vill gifta dig - Vigsel

Att gifta sig i kyrkan hör ihop med traditionen. Vi firar flera andra av livets stora högtider där. Från livets början och till slut. Allt vävs samman: bygden, min egen historia, upplevelserna och drömmarna.

Någon tänder ett av ljusen vid en kista.

När någon dör - Begravning

När någon dör, finns det många frågor och mycket att ordna för. Ta hjälp av kyrkan när det gäller själaringning, tacksägelse, begravning och frågor om gravplats med mera. Församlingen vill inget hellre än att få vara ett stöd och ge tid för det svåra.

Våra präster