Meny

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Våra familjehögtider är viktiga från det vi föds till dess vi dör. Som milstolpar i livet upplevs de flestas kontakt med kyrkan.

Våra präster

Therése Brendt

Therése Brendt

Krokoms pastorat

Präst, Näskotts församling

Kristina  Eliasson

Kristina Eliasson

Krokoms pastorat

Präst, Aspås församling

Gabrielle Jacobsson

Gabrielle Jacobsson

Krokoms pastorat

Tjänstledig, Präst, Rödöns församling

Maria  Olofsson

Maria Olofsson

Krokoms pastorat

Präst, Rödöns församling

Hanna Pettersson

Hanna Pettersson

Krokoms pastorat

Kyrkoherde, Präst

Johannes Swahn-Paulsson

Johannes Swahn-Paulsson

Krokoms pastorat

Församlingherde, Präst

Calle Wahlström

Calle Wahlström

Krokoms pastorat

Församlingsherde, Präst, Offerdals församling