Foto: Anders Gustafsson

Musik

Välkommen till körsång, konserter och andra musikupplevelser. Som lyssnare och som sångare.

Körverksamheten är en viktig del i våra församlingar och betydelsefull för både sångare och lyssnare.

Våra härliga kyrkomusiker: Josefin, Elisabeth, Hjördis, Ville, Brent och Helen. Foto: Anders Gustafsson

Våra kyrkomusiker: