Foto: Anders Gustafsson

Musik

Välkommen till körsång, konserter och andra musikupplevelser. Som lyssnare och som sångare.

Körverksamheten är en viktig del i våra församlingar och betydelsefull för både sångare och lyssnare. Med anledning av rådande coronapandemi kommer dock höstens körverksamheter se annorlunda ut.
Läs mer om detta på respektive kör.

Våra härliga kyrkomusiker: Josefin, Elisabeth, Hjördis, Ville, Brent och Helen. Foto: Anders Gustafsson

Våra kyrkomusiker: