Foto: Anders Gustafsson

Offerdals kyrka

Offerdals kyrka är en av Jämtlands fyra äldsta stenkyrkor.

Historik

Kyrkan började byggas i mitten på 1100-talet. Den var ursprungligen en liten fästningskyrka, och en av Jämtlands fyra äldsta stenkyrkor. Jämtland var då indelat i fyra fjärdingar och kyrkorna i Offerdals socken, Hackås socken, Sunne socken och Brunflo socken har således varit så kallade fjärdingskyrkor. 

Ladda ner broschyr om Offerdals kyrka. Foto: Mikael Karlsson

Redan på 1500-talet började offerdalsborna fundera på om det behövdes en större kyrka. År 1536 genomfördes reformationen i Danmark-Norge och därför även i det dåvarande dansk-norska Offerdal. Under 1600-talet byggdes kyrkan om, men år 1766 revs delar av kyrkan och en fyra gånger så stor kyrka började uppföras.

Den nuvarande kyrkan har renoverats vid ett flertal tillfällen, varvid exteriören har förändrats. En arkeologisk undersökning genomfördes år 1990.

Ladda ner broschyren om  Offerdals kyrka -->