Foto: Anders Gustafsson

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Krokoms pastorat. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år.

Kyrkofullmäktiges ledamöter

För perioden 2022-2025

Mikael Lindé , Ordförande
Carina Grahn Hellberg, vice ordförande
Britt Carlsson 
Claes-Göran Bergh 
Britt-Inger Blad-Sörensdotter 
Maj Söderström 
David Grahn Hellberg 
Gunnel Persson Westin 
Viveka Asproth 
Sven Bäckebjörk
Jonas Arnsten
Bengt Nord 
Elisabeth Gärdin 
Anna Eriksson 
Hans Åsling
Ingrid Sandström 
Lena Persson 
Ingrid Torstensson 
Maria Nyberg Ståhl 
Torben Nilsson 
Knut Ekdahl 
Karin Gradin 
Ulf Wärdell 
Marie Svensson

Ersättare
Rolf Lilja
Nina Hammarstedt
Ylwa Salomonsson
Annika Hansson 
Helena Jenssen
Per Johan Skoglund
Gunnar Hellström 
Barrbro Erlandsson
Linda Bergstedt
Eivor Ahlander Johansson
Leif HadefjellFullmäktige ansvarar bland annat för:

  • Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor.
  • Val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet och församlingsråden.
  • Val av revisorer, årsredovisning och ansvarsfrihet.

nomineringsgrupper - kyrkofullmäktige 2022-2025

  • Centerpartiet (C) 6 mandat
  • Arbetarpartiet socialdemokraterna (S) 8 mandat
  • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) 9 mandat
  • Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK) 2 mandat

Kontakta Kyrkofullmäktige

Mikael Lindé, ordförande
Tel 073-043 72 43

Mikael Lindé är ordförande i Kyrkofullmäktige. Foto: Anders Gustafsson

Församlingsråd

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige.