Foto: Anders Gustafsson

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Krokoms pastorat. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år.

Fullmäktige ansvarar bland annat för:

  • Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor.
  • Val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet och församlingsråden.
  • Val av revisorer, årsredovisning och ansvarsfrihet.
Mikael Lindé är ordförande i Kyrkofullmäktige. Foto: Anders Gustafsson

Kontakta Kyrkofullmäktige

Mikael Lindé, ordförande
Tel 073-043 72 43

Kyrkofullmäktiges ledamöter

För perioden 2018-2021

1. Carina Hellberg Grahn (S)
2. Britt Carlsson (S)

3. Ingrid Torstensson (Po)
4. Ulla Jönsson (S)
5. Maria Nyberg Ståhl (Po)
6. Ylwa Salomonsson (S)

7. Ritva Bring (S)

8. Kerstin Kokås-Sörgård (S)
9. Jonas Arnsten (C)
10. Bertil Eriksson (S)
11. Anna Eriksson (C)
12. Lena Persson (Po)
13. Håkan Persson, ers (C)
14. Rolf Lilja (S)
15. Mikael Lindé, Ordförande (Po)
16. Mikael Sjödin (C)
17. Ingrid Sandström, ers (Po)
18. Bengt Nord (C)
19. Irja Åsling, ers (C)
20. Sven Bäckebjörk (C)
21. Hans Åsling (C)
22. Staffan Moberg (Po)
23. Karin Gradin, ers (Po)
24. Peter Wärdell (C)

25. Gunnar Hellström, vice ordförande (C)
26. Knut Ekdahl (S)
27. Lars Andersson (KyV)
Saknas på bilden gör: Andréas Axelsson (C) Katarina Rosberg (S) Hanna Andersson (Po) Ulf Wärdell (Po)

nomineringsgrupper - kyrkofullmäktige 2018-2021

  • Centerpartiet (C) 9 mandat
  • Arbetarpartiet socialdemokraterna (S) 8 mandat
  • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (Po) 7 mandat
  • Kyrkans väl i Föllingebygdens församling (KyV) 1 mandat