Foto: Magnus Aronson/IKON

Katekesen

I Martin Luthers Lilla katekes beskrivs det grundläggande för vår kyrka: Tron, Tio Guds bud, Herrens bön, Dopet och Nattvarden.

Katekesen, inledning

1. Varför kallas du kristen? Därför att jag genom dopet är upptagen i Jesu Kristi församling och med församlingen tror och bekänner att han är min Frälsare och Saliggörare.

Lilla katekesen (katekes är grekiska och betyder lärobok) är en unik och pedagogiskt upplagd sammanfattning av den kristna tron som använts i snart 500 år. Den saknar motstycke när det gäller genomslagskraft och används ännu i de flesta Lutherska kyrkor i undervisningen. Här i Sverige tror många att den är gammalmodig men ack vad fel man i så fall tror.

2012 gjorde vi en serie i församlingsbladet MIN KYRKA med katekesens meny:

  • Min kyrka 2012: nr 1 om tron
  • Min kyrka 2012: nr 2 om bönen och speciellt Herrens bön
  • Min kyrka 2012: nr 3 om livet och speciellt Tio Guds bud 
  • Min kyrka 2012: nr 4 om dopet
  • Min Kyrka 2012: nr 5 om nattvarden 

 

Serien visade oss tydligt hur

Luthers lilla katekes
är en stor kunskapsbank.

Livet är bra fantastiskt!

Livet

Vår livsstil och värdegrund bygger på de tio budorden och hur Jesus gestaltade ett gott mänskligt liv.

Påsken, Rödöns kyrkas altare

Tron

Kristen tro är mer än att hålla en lära för sann. Den är en tillit och ett accepterande av Gud som i sin tur leder till en faktisk förändring av oss, våra liv och vårt livs framtid.

Be så skall du få, sa Jesus.

Bönen

Tredje huvudstycket i Luthers lilla katekes

Dopets vatten vittnar om att Gud är här.

Dopet

Fjärde huvudstycket i Luthers lilla katekes

I konfirmationshögtiden  firas mässa.

Nattvarden

Femte huvudstycket i Luthers lilla katekes

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament