Foto: Magnus Aronson/IKON

Katekesen

I Martin Luthers Lilla katekes beskrivs det grundläggande för vår kyrka: Tron, Tio Guds bud, Herrens bön, Dopet och Nattvarden.

Lilla katekesen (katekes är grekiska och betyder lärobok) är en unik och pedagogiskt upplagd sammanfattning av den kristna tron som använts i snart 500 år. Den saknar motstycke när det gäller genomslagskraft och används ännu i de flesta Lutherska kyrkor i undervisningen. Här i Sverige tror många att den är gammalmodig men ack vad fel man i så fall tror.

2012 gjorde vi en serie i församlingsbladet MIN KYRKA med katekesens meny:

  • Min kyrka 2012: nr 1 om tron
  • Min kyrka 2012: nr 2 om bönen och speciellt Herrens bön
  • Min kyrka 2012: nr 3 om livet och speciellt Tio Guds bud 
  • Min kyrka 2012: nr 4 om dopet
  • Min Kyrka 2012: nr 5 om nattvarden 

 

Serien visade oss tydligt hur

Luthers lilla katekes
är en stor kunskapsbank.

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament