Foto: Anders Gustafsson

Rödöns kyrka

I Rödöns kyrka firas församlingens stora högtider - som konfirmation, första Advent och julotta och de flesta konserterna.

Historia

Rödöns kyrka, invigd  år 1811. Den nya kyrkan ersatte den gamla som var liten och förfallen. Den nya kyrkan byggdes under finska vinterkriget, en mödosam tid i vår historia, då en stor del av den manliga befolkningen var inkallad. Bygget blev märkligt enligt gamla berättelser där kvinnor fick kallas in för att fullfölja arbetet. Till och med från Dalarna rekryterades kvinnorna.

Branden den 3 juni 1923

Foto: Thorsten Stjärnered
Branden utbröt mitt under prosten Erikssons predikan. Efter den tidens stränga regler var kvinnosidan den vänstra. Där drog nordan in och blåste kallt och styggt. Därför eldades i den kamin som fanns på nordsidan. Genom inmurade rökgångar leddes röken upp över skorstenen. Taket på kyrkan bestod av två centimeter tjocka spån och gnistor spreds så taket tog eld.

Klockaren kom upp till prosten och meddelade att kyrktaket brann. Prosten manade till lugn och bad alla ta med sig så mycket som det gick att bära ut. Folk sprang upp på arkivet och plockade med sig gamla böcker. Dopfunt och nummertavlor fick man med. Den stora ljuskronan var för tung, 2 meter i diameter och fick lämnas kvar. Branden spred sig explosionsartat och efter drygt en timme rasade taket in. Kyrkklockorna och tornuret smälte i hettan.

Ny kyrka invigd 28 augusti 1927

När sorgen lagt sig påbörjades 1926 ett nytt kyrkbygge på samma plats och redan 28 augusti 1927 invigdes den.

Källa: Något om Rödöns kyrka. författare: Leif Ericsson.