Samråd kring pastoratsframtiden

Nyhet Publicerad Ändrad

Extrainkallade kyrkofullmäktigemöten i Trångsviken och Krokom

Dialog före beslut

Måndag 29 augusti 19:00 samlas kyrkofullmäktigeledamöter från alla sex pastoraten som berörs av kommande pastoratsorganisation i Trångsvikens bygdegård. Det mötet syftar till att informera om den utredning som gjorts klar under våren och ge möjlighet till dialog mellan stifts- och lokalplanet inför beslutet om indelningsförändring som kommer att fattas i oktober/november.

Mötet är - som alla sammanträden med kyrkofullmäktige - öppet för allmänheten.

Nästa steg är att kyrkofullmäktigeledamöterna i Rödön, Näskott, Aspås och Ås pastorat sammanträder måndagen den 12 september 18:30, Krokoms kyrka. Också då är medlemmar och andra välkomna att lyssna. 

Ska Svenska kyrkan i Åre och Krokom kommun vara ett eller två pastorat från 2018? Det kommer att diskuteras vid extra kyrkofullomäktigemöten dels i Trångsviken 29 augusti och i Krokom veckan efter.

Utredningen är nu klar

 Arbetsgruppen och stiftskansliets utsedda handläggare har genomfört en utredning. Utredningen innehåller en bakgrund (historik, behov) och en nulägesbeskrivning (befolkningsutveckling, ekonomi, personalorganisation, förtroendemannaorganisation mm). 

Utredningen har också velat lyfta andra viktiga aspekter som:

  • att den redovisar olika åsikter
  • arbetsgruppens överväganden
  • att den bevakar det som har identifierats som "farhågor" och "möjligheter"
  • att risk- och konsekvensanalys genomförs
  • barnkonsekvensanalys
  • att förslaget innehåller namnförslag på den nya enheten, minimiantal präster och förslag på antal ledamöter.