Med entusiasm och målmedvetenhet delade Jan-Olof Nordström sina tankar om hur ideellt engagemang formar möjligheternas kyrka.
Foto: Thorsten Stjärnered.

Sökes: Ideellt engagemang

Nyhet Publicerad Ändrad

För att forma kyrkan efter sin grundidé - om att inbjuda alla att dela sitt liv - ägnade anställda och förtroendevalda en samverkansdag åt att tänka gemensamt kring ideellt engagemang.

Temat låg i linje med kyrkorådets beslut om ett handlingsprogram för frivilligarbete. En annan viktig inspirationskälla pekade kyrkoherde Olof Roos på i sin hänvisning till viktiga bibelmotiv, som berättar om en församlingssyn som inkluderar alla döpta i ett medarbetarskap.

Genom föreläsning och grupparbeten ökade förståelsen för att målmedvetet och aktivt ge rum för det ideella engagemanget i församlingarna och i det gemensamma stödarbetet i pastoratet. Vaktmästarna satt t ex i en arbetsgrupp och spånade på hur deras ansvarsområden skulle kunna samverka med frivilliga krafter.

 

 

Anställda och förtroendevalda diskuterade strategi och metod för ideellt engagemang. Med bilder från bibeln som betydelsefull motivation.
Bibeln använder många olika bilder för att beskriva att församling är vi tillsammans - med alla våra olikheter, gåvor och Guds kraft att förena allt till en viktig gemenskap. Foto: Thorsten Stjärnered.

Viktiga gruppsamtal

Genom föreläsning och grupparbeten ökade förståelsen för att målmedvetet och aktivt ge rum för det ideella engagemanget i församlingarna och i det gemensamma stödarbetet i pastoratet. Vaktmästarna satt t ex i en arbetsgrupp och spånade på hur deras ansvarsområden skulle kunna samverka med frivilliga krafter.

Anställda diskuterade strategi och metod för ideellt engagemang vid samverkansdag 24 feb 2016..
Vaktmästargruppen redovisar sina idéer om hur det inom deras ansvarsområden skulle kunna vara bra att samverka med frivilliginsatser. Foto: Thorsten Stjärnered.

Man trivs där man behövs


- om idealitetens betydelser i Svenska kyrkan

Det ska vara lätt att finna sin uppgift för den som vill göra en ideell insats i Svenska Kyrkan! Det har varit målsättningen för projektet att söka volonärer - ideella- frivilliga till aktivt medarbetarskap i Svenska kyrkan.

Nätverket Ideellt forum i Svensk Kyrkan  vill uppmärksamma idealitetens betydelser för dagens kyrka och ge inspiration och utbildning för detta.

Läs mer  om Ideellt forum i Svenska kyrkan.

Volontärbyrån för Svenska kyrkan