Hur Svenska kyrkan  i Krokoms och Åre kommuner ska vara organiserad i framtiden, diskuteras just nu.

Svenska kyrkan skapar nytt?

Nyhet Publicerad Ändrad

Just nu pågår samtal om hur framtidens organisation för kyrkan i Åre och Krokoms kommuner ska se ut.

Idag finns sex så kallade pastorat i västra Jämtland. Varje pastorat har en egen administration och en kyrkoherde som leder arbetet. Just nu pågår samtal om hur framtidens organisation för kyrkan i Åre och Krokoms kommuner ska se ut.

Frågan hur församlingarnas grundläggande uppgift (gudstjänst, diakoni, undervisning, mission) bäst ska kunna utföras lokalt är en viktig utgångspunkt. Flera av pastoraten i området har förlorat många medlemmar de senaste tio åren. De två alternativ som diskuteras är två pastorat (ett för varje kommun) eller ett gemensamt pastorat i hela området.

Under våren och sommaren kommer ett förslag att lämnas till stiftsstyrelsen, som sedan fattar beslut om ny organisation under hösten. Följ processen på internwww.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/are-krokom  

I arbetsgruppen deltar från Rödöns pastorat b.g.carlsson@allt.se, mikael.karlsson@bahnhof.se, ordförande respektive vice ordförande i kyrkorådet, och olof.roos@svenskakyrkan.se, kyrkoherde.

Möjligheterna att hitta nya samarbetsformer och strukturer för församlingarna inom Krokom och Åre kommuner diskuterades vid en informationsdag i Åre 1 februari.

Låt oss samverka mera

Våra församlingar är alla unika. De har erfarenheter att ta vara på och vilja utveckla tillsammans med andra. För att bli ännu mera effektiva och beredda att möta morgondagens behov.