Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Redvägs församling Besöksadress: Blidsberg Prästgården 102, 52376 Blidsberg Postadress: Prästgården 102, 52376 Blidsberg Telefon:+46(321)29960 E-post till Redvägs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Redvägs församling

"Jesus sade: Följ med och se"

Säsongsanställd kyrkogårdsarbetare 100%

Redvägs församling som består av 8 kyrkor med kyrkogårdar från Dalum i söder till Kölaby i norr och Kölingared i öster, söker en person för anställning från 2/5 - 31/10 2019, med arbetstid mån-fre 7-16. B-körkort erfordras. Tjänsten innebär att man ingår i ett arbetslag som åker runt till de olika kyrkogårdarna och utför olika grönyteuppgifter som tex gräsklippning, trimning, plantering, vattning, ogräsrensning ..
Upplysning lämnas av kyrkogårdsförman Kurt Eriksson 0321-29965.
Ansök senast 8/3 till
redvags.forsamling@svenskakyrkan.se  eller
Redvägs församling, Prästgården 102  523 76  Blidsberg

 

Tisdagar kl. 18.30-20 i Kölaby församlingshem.

Vårens tema 2019: Några av Frälsarkransens pärlor

22/1 om Frälsarkransen och tystnadspärlorna
12/2 Gudspärlan
5/3 Jagpärlan
26/3 Doppärlan
16/4 Ökenpärlan
7/5 Bekymmerslöshetspärlan

Måndag 27/5 avslutar vi terminen med en resa till Linköping.

BIBELSAMTAL

Tisdagar kl. 18.30-20 i Kölaby församlingshem. Vårens tema 2019: Några av Frälsarkransens pärlor 22/1 om Frälsarkransen och tystnadspärlorna 12/2 Gudspärlan 5/3 Jagpärlan 26/3 Doppärlan 16/4 Ökenpärlan 7/5 Bekymmerslöshetspärlan Måndag 27/5 avslutar vi terminen med en resa till Linköping.

Måndagar udda veckor 14.30-16.00
Dalums församlingshem

"Samtal om liv och tro" med Monica Hallgren och Bo Hellsmark.

Växthuset

Måndagar udda veckor 14.30-16.00 Dalums församlingshem "Samtal om liv och tro" med Monica Hallgren och Bo Hellsmark.

swishbetalning

Betalningssätt Kollekt

Redvägs församling erbjuder nu möjligheten att swisha in kollekten. Vårt swishnummer är 123 092 50 40. Numret är detsamma för alla kyrkorna. Kollektperioden är torsdag - onsdag. Ibland går vår kollekt till vår egen musikverksamhet och då är swishnumret
123 236 12 36.

GDPR

Svenska kyrkan välkomnar dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas identitet är viktig för oss.
Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.
   För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar dessa. Vi skyddar den information som du anförtror oss med , samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.
Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Du har enligt dataskyddsförordningen till exempel rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.
Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. 
   Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.
   Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olagliga eller inte sker på ett korrekt sätt har du rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till oss via mail redvags.forsamling@svenskakyrkan.se

Vårt dataskyddsombud, Sandra Frändås, nås på
sandra.frandas@svenskakyrkan.se