Blidsbergs Kyrka
Foto: Bernt Friberg

Redvägs församling

"Jesus sade: Följ med och se"

Bildtävling

Bildtävlingen är nu avslutad.
Tack för alla inlämnade svar, hela 68 inlämnade lappar.
Skiljefrågan: Vad har dessa trevliga kyrkvaktmästare för skostorlek tillsammans?
Rätt svar var 88. Lennart Allansson har storlek 43 och Christer Andersson storlek 45.
De tre vinnarna har informerats om sin vinst och de kommer alla tre få ett presentkort på Torgstallet.
Vi återkommer nästa år med en likanade tävling

 

ÄNTLIGEN

Fr o m 1 juni lättar VG-regionen på restriktionerna och vi får återigen ha 50 st besökare i våra kyrkor och vi behöver inte längre ta emot anmälningar till våra gudstjänster.
GIVETVIS skall vi fortsatt vara försiktiga och hålla avstånd och alla våra kyrkor är inte så stora att det går in 50 st personer.
Våra vaktmästare har mätt upp de mindre kyrkorna och kommit fram till följande rekommendation:
Dalums Kyrka - 20  besökare
Humla Kyrka - 30 besökare
Knätte Kyrka - 30 besökare.

Alla de andra , dvs Kölaby, Blidsberg, Böne, Liared och Kölingareds Kyrkor är tillräckligt stora att ta emot 50 st besökare.

 

Nätvandrar chatten för dig mellan 12-25 år

Nätvandrarchatten är en chatt för dig som är mellan 12-25 år, där du får prata om precis vad du behöver och vill. Till nätverkschatten är du välkommen om du bara vill småprata med någon trygg vuxen eller om du vill prata om något som känns svårt och jobbigt för dig.
Den är öppen alla måndagar och onsdagar kl 19-22. Du är anonym när du chattar med oss.
svenskakyrkan.se/natvandrarchatten

klicka här

 

 

Kölingareds Cahmanorgel

Foto Torbjörn Kjellin

Under våren 2020 uppmärksammades Kölingareds berömda Cahmanorgel  lite extra, när Göteborgs Internationella Orgelakademi med Hans Davidsson i spetsen, besökte Kölingareds Kyrka och för att både spela på orgeln/spela in, samt intervjua både Daniel Darelli, en i rakt nedstigande led, ättling till Niclas Cahman, samt vår egen kantor Ann-Katrin Johansson.
Både P4 Radio Sjuhärad och SVT var på plats och resultatet sändes senare i Kulturnyheterna 25 april 2020.
För att titta på detta, kan du klicka här

Ni får scrolla ner till Del 5 av 10 för att hitta Kölingareds orgel

swishbetalning

Betalningssätt Kollekt

Redvägs församling erbjuder nu möjligheten att swisha in kollekten. Vårt swishnummer är 123 092 50 40. Numret är detsamma för alla kyrkorna. Kollektperioden är torsdag - onsdag. Ibland går vår kollekt till vår egen musikverksamhet och då är swishnumret
123 236 12 36.

GDPR

Svenska kyrkan välkomnar dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas identitet är viktig för oss.
Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.
   För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar dessa. Vi skyddar den information som du anförtror oss med , samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.
Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Du har enligt dataskyddsförordningen till exempel rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.
Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. 
   Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.
   Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olagliga eller inte sker på ett korrekt sätt har du rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till oss via mail redvags.forsamling@svenskakyrkan.se

Vårt dataskyddsombud, Sandra Frändås, nås på
sandra.frandas@svenskakyrkan.se