Blidsbergs Kyrka
Foto: Bernt Friberg

Redvägs församling

"Jesus sade: Följ med och se"

Advent 2020

Med anledning av de rådande restriktioner och begränsningar som finns, kommer Redvägs församling fira gudstjänster i advent på följande sätt:
Vi möts till gudstjänst (max 8 pers inkl ledare) i ALLA våra åtta kyrkor första advent 29 nov till fjärde advent 20 dec, samtliga söndagar kl 10.
Anmälan krävs för att vi skall kunna begränsa antalet och blir en gudstjänst fulltecknad, kan ytterligare en gudstjänst, alt en annan kyrkas gudstjänst erbjudas.
Anmälan till pastorsexp 0321-299 66 senast fredag kl 15 inför kommande söndag.
Alla kyrkor är dessutom öppna på söndagar kl 10-15 för enskild andakt, ljuständning och bön.
Kölaby, Blidsberg och Dalums Kyrka är även öppen mån-fre kl 10-15, med start 30 nov.

Alla gruppper har gått in i en tidig ”vintervila” för att följa regeringens beslut för att minska smittspridningen av Covid-19. Det vi planerat gäller tiden 19 nov till 22 dec. Hur julens gudstjänster och samlingar kan komma att hållas återkommer vi med efter ev nya riktlinjer. Undrar ni över hur det är just i ”din” kyrka - håll utkik på hemsidan eller Facebook, eller slå en signal till pastorsexp 0321-299 66.

I den tidiga kristna kyrkan möttes mindre gruppper kristna till gudstjänst i hemmen eller kanske i katakomberna under en stad.... plötsligt får vi tänka oss att
gudstjänst i nutid kan firas precis som då, i mindre grupper i en enkel form, där gemensam sång, bön och textläsning samlar oss runt adventbudskapet om Jesu ankomst i vårt mörker, i våra liv och till tröst och hopp mitt i allt.

 Precis som tidigare, går det att fira gudstjänst digitalt - på hemsidan finns inspelade gudstjänster från olika kyrkor i vår kommun för varje söndag

 

Nätvandrar chatten för dig mellan 12-25 år

Nätvandrarchatten är en chatt för dig som är mellan 12-25 år, där du får prata om precis vad du behöver och vill. Till nätverkschatten är du välkommen om du bara vill småprata med någon trygg vuxen eller om du vill prata om något som känns svårt och jobbigt för dig.
Den är öppen alla måndagar och onsdagar kl 19-22. Du är anonym när du chattar med oss.
svenskakyrkan.se/natvandrarchatten

klicka här

 

 

Växthuset


I dagsläget pausar vi Växthuset

Nu börjar vi med våra samtal i Växthuset igen.
Välkommen du som har funderingar på livet och tron.... och allt däremellan...
Bo Hellsmark och Monica Hallgren håller i samtalen och ni träffas i Dalums församlingshem mellan kl 14.30 och 16, varannan måndag med start 28 september.
Tag med eget kaffedopp.
Välkommen!

Vart går kollekten?

Under november månad går kollekten till: 1nov - Svenska Soldathemsförbundet, 8 nov - Rådgivningsbyrån för asylsökanden och flyktingar, 15 nov - ACT Svenska Kyrkan, 22 nov - ACT, 29 nov - ACT

Vandringsgudstjänster hösten 2020

Under året har vi fått upp ögonen för vandringens möjligheter. Att fira gudstjänst gående ger möjlighet till enskild och gemensam reflektion, i samtal utmed vägen och i tystnad. Ordet får liv och Gud möter oss i varandra och i naturen vi vandrar i.

20 sep Start kl 10 vid Kronogården. Vi går tipsrundan på 2,5 km och det beräknas ta ca 2 timmar
18 okt Start kl 10 vid parkeringen vid Årås Kvarn. Vi går vildmarksleden som är 4 km. Det tar ca 3 timmar Pga älgjakten är den ändrad till:
Samling vid Blidsbergs Kyrka. Vi går en runda runt samhället, 3-3,5 km. Promenaden tar drygt 2 timmar
22 nov Start kl 10 vid Knätte Kyrka. Vi går elljusspåret som är 3,5 km och det tar ca 2,5 tim
20 dec Start kl 18 vid Dalums Församlingshem. Vi går en ljusvandring runt samhället 1-2 km och det tar ca 1,5 tim. Den här gången blir det fika inomhus, i församlingshemmet.

För alla vandringsgudstjänster gäller att vi kommer tillbaks till det ställe som vi utgår ifrån och att var och en tar med sitt eget fika.

                     - Må din väg gå dig till mötes -

Vart går kollekten?

Under november månad går kollekten till: 1nov - Svenska Soldathemsförbundet, 8 nov - Rådgivningsbyrån för asylsökanden och flyktingar, 15 nov - ACT Svenska Kyrkan, 22 nov - ACT, 29 nov - ACT

Onsdagar i Kölaby 0-100

Du som är mellan 0 och 100 år, är välkommen till våra träffar vid lekplatsen(intill idrottshallen) i Trädet mellan kl 13.30-15 på onsdagar.
Vi sjunger, leker, pratar och fikar tillsammans!

Bön i Kölaby

Välkommen till Kölaby församlingshem kl 9, varje onsdag framöver. Vi samlas och ber för vår församling, bygd och varandra.

Vi ber för det nya pastoratet

Välkommen till Blidsbergs Kyrka, varje tisdag, kl 8 med start 1 september,  för en enklare mässa, där vi tillsammans ber för det nya pastoratet

Vi promenerar tillsammans

Varje onsdag, tills vidare och så länge Coronapandemin drar över vår land, är du välkommen att följa med på promenad.

Varje onsdag kl 10, träffas vi även utanför Dalums församlingshem och går sedan en promenad runt samhället, kanske på någon av de så fint iordninggjorda lederna på Dalumsleden
Ingen föranmälan behövs, det är bara att dyka upp.

Kölingareds Cahmanorgel

Foto Torbjörn Kjellin

Under våren 2020 uppmärksammades Kölingareds berömda Cahmanorgel  lite extra, när Göteborgs Internationella Orgelakademi med Hans Davidsson i spetsen, besökte Kölingareds Kyrka och för att både spela på orgeln/spela in, samt intervjua både Daniel Darelli, en i rakt nedstigande led, ättling till Niclas Cahman, samt vår egen kantor Ann-Katrin Johansson.
Både P4 Radio Sjuhärad och SVT var på plats och resultatet sändes senare i Kulturnyheterna 25 april 2020.
För att titta på detta, kan du klicka här

Ni får scrolla ner till Del 5 av 10 för att hitta Kölingareds orgel

swishbetalning

Betalningssätt Kollekt

Redvägs församling erbjuder nu möjligheten att swisha in kollekten. Vårt swishnummer är 123 092 50 40. Numret är detsamma för alla kyrkorna. Kollektperioden är torsdag - onsdag. Ibland går vår kollekt till vår egen musikverksamhet och då är swishnumret
123 236 12 36.

GDPR

Svenska kyrkan välkomnar dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas identitet är viktig för oss.
Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.
   För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar dessa. Vi skyddar den information som du anförtror oss med , samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.
Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Du har enligt dataskyddsförordningen till exempel rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.
Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. 
   Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.
   Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olagliga eller inte sker på ett korrekt sätt har du rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till oss via mail redvags.forsamling@svenskakyrkan.se

Vårt dataskyddsombud, Sandra Frändås, nås på
sandra.frandas@svenskakyrkan.se