Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Finnekumla kyrka

Finnekumla kyrka byggdes redan på medeltiden, även om kyrkan sedan dess har byggts om och till.

Dopfunten från slutet av 1100-talet är gjord av Mäster Andreas och är en av de få funtar han faktiskt märkt med sitt namn - i runskrift!

Sitt nuvarande utseende fick kyrkan på 1800-talet. Då byttes taket ut och det tidigare målade innertaket fick flytta på sig. En del av bräderna användes till nytt golv, men några av dem finns fortfarande kvar i tornet bakom den stora medeltida kyrkklockan!

Bland inventarierna märks ett penningskrin från 1600-talet, konstruerad med två lås, ett slags tidigt ”kombinationslås” som krävde två kyrkvärdar för att skrinet skulle kunna öppnas. Här finns också en måttlikare från 1700-talet – folk skulle nämligen kunna gå till kyrkan för att kontrollera att de hade rätt mått på sina (och knallarnas!) aln- och fotmått.

Krucifixet på altaret är skänkt av grevinnan Signe Sparre och hon och hennes make Carl Georg Sparres grav finns på kyrkogården, strax öster om kyrkan. I graven vilar också deras dotter, författarinnan Birgit Th. Sparre, som bland annat skrev om ”Gårdarna runt sjön”.