Foto: Jenny Nyberg

Finnekumla kyrka

Finnekumla kyrka byggdes redan på medeltiden, även om kyrkan sedan dess har byggts om och till.

Dopfunten från slutet av 1100-talet är gjord av Mäster Andreas och är en av de få funtar han faktiskt märkt med sitt namn - i runskrift!

Sitt nuvarande utseende fick kyrkan på 1800-talet. Då byttes taket ut och det tidigare målade innertaket fick flytta på sig. En del av bräderna användes till nytt golv, men några av dem finns fortfarande kvar i tornet bakom den stora medeltida kyrkklockan!

Bland inventarierna märks ett penningskrin från 1600-talet, konstruerad med två lås, ett slags tidigt ”kombinationslås” som krävde två kyrkvärdar för att skrinet skulle kunna öppnas. Här finns också en måttlikare från 1700-talet – folk skulle nämligen kunna gå till kyrkan för att kontrollera att de hade rätt mått på sina (och knallarnas!) aln- och fotmått.

Krucifixet på altaret är skänkt av grevinnan Signe Sparre och hon och hennes make Carl Georg Sparres grav finns på kyrkogården, strax öster om kyrkan. I graven vilar också deras dotter, författarinnan Birgit Th. Sparre, som bland annat skrev om ”Gårdarna runt sjön”.

Öppet alla dagar året runt 10:00-19:00
Fotoutställning: Författarinnan Birgit Th Sparre.
Utställning: Natten och Dagen, om biologisk mångfald.
Upptäcktsfärd i kyrkan för barn (och vuxna): Vilka figurer kan du upptäcka i naturen om du använder din fantasi?

Adress
Finnekumla 258, 520 11 Vegby