Gravskick och gravplats

En gravsättning är definitiv. Man bör därför noga tänka igenom vilken typ av gravsättning och gravplats man ska välja.

Med gravsättning menas att stoft eller aska överlämnas till jord eller vatten. Det är att placera kistan med stoftet eller urnan med askan i en grav. Att gravsätta kan också innebära att man gräver ner askan i en minneslund eller strör den i havet eller naturen. Om gravsättning ska ske på annan plats än begravningsplats, till exempel spridas över vatten, ska tillstånd sökas hos länsstyrelsen i det län där gravsättningen ska ske.

Det går också att gravsätta på annan ort och kostnaden ingår i begravningsavgiften. Eventuella transportkostnader betalas dock av dödsboet.

Det är viktigt att noga tänka efter vilken form av gravplats som passar. Det finns en spännvidd mellan en plats som är helt anonym till stor gravplats där en gravsten berättar om vem som begravts där och när. Tänk noga i genom valet av gravplats eftersom det krävs särskilda skäl att flytta en aska eller ett stoft.

Kyrkogårdsförvaltningen i Ulricehamn kan erbjuda gravplatser i flera olika natur- och kulturmiljöer inom pastoratet. Ta gärna kontakt med personalen på förvaltningen för att få veta mer om olika alternativ och vilka regler som gäller.

Gravskick i Ulricehamns pastorat

Kistgrav

En kistgrav kan normalt upplåtas för en eller två kistor. I en kistgrav kan även beredas plats för urnor.

Urngrav

Det traditionella sättet att gravsätta urnor är i urngravar. I en urngrav kan normalt omkring nio urnor gravsättas.

Askgravlund/Kistgravlund

En askgravlund är en gravplats med restriktioner när det gäller gravanordning och gravplatsens utsmyckning.

Askgravplats/Kistgravplats

En gravplats med restriktioner när det gäller gravanordning och gravplatsens utsmyckning.

Minneslund

Minneslunden är ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär där den avlidnes aska gravsätts inom ett gemensamt område.