Askgravlund/Kistgravlund

En gravplats med restriktioner när det gäller gravanordning och gravplatsens utsmyckning.

Gravlunden har utvecklats från minneslunden och har därmed en kollektiv karaktär. Det finns två olika typer av gravlundar - askgravlund respektive kistgravlund. Gravsättningen sker utan upplåtelse av gravrätt.

I varje gravplats finns det plats för en urna respektive kista. På namnplattan finns plats för ett namn samt födelseår och dödsår. Namnplattan sitter uppe i 25 år och tas sedan bort. Gravsättning sker i kronologisk ordning. Anhöriga får vara närvarande vid gravsättningen.

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för den kollektiva planteringen i anslutning till gravlunden eller inom en gruppering av gravlundar. När namnplattan sätts upp tar kyrkogårdsförvaltningen ut en avgift, som avser kostnaden för namnplatta.

Anhöriga kan sätta lösa blommor eller ljus i vas alternativt angiven hållare. Kyrkogårdsförvaltningen plockar sedan bort efter behov. Gravlunden ger minneslundens frihet från skötselansvar, men utan minneslundens krav på anonymitet.

Askgravlundar finns på Gamla kyrkogården, Gällstads kyrkogård, Marbäcks kyrkogård, Tvärreds kyrkogård och Finnekumla kyrkogård. 
Kistgravlund finns på Finnekumla kyrkogård.
Gravlundarna på kyrkogårdarna är utformade på lite olika vis.