Hyra våra lokaler

Hyra våra lokaler

I våra lokaler bedriver vi församlingsverksamhet som diakoni, kurser, barn- och
ungdomsverksamhet, gemenskapsträffar, körverksamhet m.m. När lokalerna
inte är upptagna lånar vi gärna ut dem.

Vi hoppas att du ska trivas i våra lokaler. Vi arbetar med ständiga förbättringar
och är därför tacksamma om du kontaktar oss om du har några synpunkter kring
vad som kan bli bättre.

Dessa lokaler kan hyras

 • Dalums församlingshem
 • Finnekumla församlingshem
 • Församlingsgården i Ulricehamn
 • Grönahögs församlingshem
 • Gällstads församlingshem
 • Hällstads församlingshem
 • Hössna prästgård
 • Kyrkans hus Hökerum
 • Kölaby församlingshem
 • Köingareds församlingshem
 • Timmele församlingshem
 • Tvärreds församlingshem
 • Vistasalen och Kyrkans gård hyrs inte ut.

Vem får hyra våra lokaler och till vad?

 • Uthyrning sker endast till verksamhet som överensstämmer med Svenska kyrkans värderingar. I tveksamma fall beslutar kyrkoherden om eventuell uthyrning.
 • Lokalerna hyrs inte ut till företag eller grupper som vill hyra lokalen i vinstsyfte, däremot gärna till grupper som går samman för att stödja hjälpverksamhet.
 • Åldersgräns för att hyra lokalerna är 20 år.

Uthyrningsregler

 • Dukar ingår inte i hyran utan debiteras enligt fastställda taxa. Man kan inte tvätta och mangla på egen hand.
 • Lokalen och inventarierna ska återställas i städat och diskat skick senast kl. 8:00 dagen efter.
 • Den som hyr lokalen får inte upplåta lokalen till annan part.
 • Ingen alkoholförtäring får ske i lokalerna.
 • Rökning är inte tillåten i lokalerna.
 • Normal aktsamhet förutsätts. Enstaka glas behöver inte ersättas men alla större skador måste den som hyr åtgärda och ersätta i efterhand. Rapportering sker till expeditionen.
 • Lösa inventarier lånas inte ut för hemmabruk.

Hyresavgift

I samband med dop, vigsel och begravning uttas ingen hyra. Hyra tas inte heller
ut vid besök från andra församlingar eller samlingar där Svenska kyrkan är medarrangör.

 • Medlemmar, ingen avgift
 • Föreningar, ingen avgift
 • Icke medlem, företag, kommun. 500-1500 kr/dag

Avgifter som kan tillkomma

 • Dukar 75 kr/st
 • Om checklistan för städning och återställande av lokal inte efterlevs faktureras berörd part en städavgift.
 • När teknisk utrustning (ljudanläggning, projektor) eller andra omständigheter kräver närvaro av vaktmästare under uthyrningstiden, debiteras timtid enligt gällande taxa.
 • Behöver du komma dagen innan för att förbereda och dagen efter för att städa debiteras det som tre dagar.

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT BOKA

Om du vill låna någon av våra lokaler hör du av dig till församlingsexpeditionen:
0321-17 100, ulricehamn.bokning@svenskakyrkan.se

Västra kyrkogatan 3B
523 30 Ulricehamn

Öppettider: måndag-fredag 10:00-13:00.

Hämtning av nyckel

Nyckel hämtar du enligt överrenskommelse.
Önskar man tillträde till lokalen dagen innan måste detta bokas tidigast en vecka innan.