Hyra våra lokaler

I våra lokaler bedriver vi församlingsverksamhet som diakoni, kurser, barn- och
ungdomsverksamhet, gemenskapsträffar, körverksamhet m.m. När lokalerna
inte är upptagna lånar vi gärna ut dem.

Vi hoppas att du ska trivas i våra lokaler. Vi arbetar med ständiga förbättringar
och är därför tacksamma om du kontaktar oss om du har några synpunkter kring
vad som kan bli bättre.

Dessa lokaler kan hyras

Finnekumla församlingshem
Församlingsgården i Ulricehamn
Grönahögs församlingshem
Gällstads församlingshem
Hössna prästgård
Marbäcks församlingshem
Timmele församlingshem
Tvärreds församlingshem

Vistasalen och Kyrkans gård hyrs inte ut.

Hyresavgift

I samband med dop, vigsel och begravning uttas ingen hyra. Hyra tas inte heller
ut vid besök från andra församlingar eller samlingar där Svenska kyrkan är medarrangör.

Hyresbelopp fastställs årligen av kyrkorådet.

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT BOKA

Om du vill låna någon av våra lokaler hör du av dig till församlingsexpeditionen:
0321-283 00, ulricehamn.bokning@svenskakyrkan.se

Västra kyrkogatan 3B
523 30 Ulricehamn

Öppettider: måndag-fredag 10.00-13.00.