Foto: Maria Svensk

Församlingskåren

Hösten 2023

Bibelstudier

Välkomna till höstens bibelstudier!
OBS! Nytt klockslag för samlingarna

Höstens tema: De allmänna breven i Nya Testamentet
Till de allmänna breven hör Jakobsbrevet, de tre Johannesbreven, de två Petrusbreven och Judas brev. Dessa sju korta brev i slutet av NT, kallas för de allmänna breven av den anledningen att de inte är riktade till någon speciell kyrka eller person.

Ibland kallas de för de katolska breven. Ordet katolsk härstammar från ett grekiskt ord, här med betydelsen allmän, universell.

Terminens första samling blir en föreläsning om bibelläsning i största allmänhet.

 

Tisdag 19 september kl. 17:30 i församlingsgården
Ämne: Att läsa bibeln
Ledare: Berit Simonsson, bibellärare från Varberg

Tisdag 3 oktober kl. 17:30 i Brunnsnäskyrkan
Ämne: Budskapet i Jakobsbrevet
Ledare: Henrik Lööv

Tisdag 17 oktober kl. 17:30 i församlingsgården
Ämne: Budskapet i Johannesbreven
Ledare: Gunilla Bern Antonsson

Tisdag 31 oktober kl. 17:30 i Brunnsnäskyrkan
Ämne: Budskapet i Petrusbreven och Judasbrevet
Ledare: Tomas Jarvid

Övrigt program

Tisdag 21 november kl. 17:30 i församlingsgården
Britt G. Hallqvist-afton
Mikael Henning berättar om psalmförfattarens liv, för övrigt med anknytning till vår egen bygd, och hennes övriga verksamheter.
Vi sjunger tillsammans några av hennes psalmer.
Servering

Församlingskåren är en del av Svenska kyrkans lekmannaförbund och ser som sin uppgift att inspirera till kristet gudstjänst- och vardagsliv samt att stärka församlingsgemenskapen.

Är du intresserad av eller har frågor om verksamheten är du välkommen att kontakta ordförande Anders Lahrin, 070-5585276.

Du kan stödja verksamheten genom att bli medlem. Medlemsavgiften är 100 kr och betalas in till Ulricehamns Församlingskår, bg 5665-4908.

Vice ordförande är Mikael Ekman, sekreterare är Dagmar Weberup och kassör är Britt-Marie Josefsson.

Församlingskårens samlingar sker i samarrangemang med Sensus Studieförbund.