Foto: Gustaf Hellsing

Församlingskåren

Vårfest i församlingsgården tisdag 26 april kl. 18:30

våren 2022

Välkomna till vårens bibelstudier. Restriktionerna är nu släppta så vårens program är lite justerat. 

Vårens tema: Romarbrevet

Romarbrevet är en central text i Nya Testamentet. Det är Paulus längsta brev och presenterar utförligt hans teologiska budskap.
Luthers läsning av detta brev kom att förändra- inte bara honom själv- utan hela kyrkans historia.
Vi ser med nyfikenhet fram emot läsningen av denna text!

 

Tisdag 8 mars kl. 18:00 i församlingsgården

Kl 18.00. Årsmöte
Kl  19.00 Inspirationskväll

”Lågorna är många – Ljuset är ett” 
Carolina Davidson delar tankar med utgångspunkt från Romarbrevet och psalm 61 i Psalmboken.

Tisdag 22 mars kl. 18:30 i Brunnsnäskyrkan
Ämne: Översikt av Romarbrevet. Brevets beydelse för kyrkans historia.
Ledare: Jan-Olof Arkstedt Broberg

Tisdag 5 april kl. 18:30 i församlingsgården
Ämne: Räddade genom tron på Kistus (kap 3-5)
Ledare: Gunilla Bern Antonsson

(Ytterligare tre bibelstudier över Romarbrevet är planerat, men förläggs till nästa termin)

Tisdag 26 april kl 18.30 i församlingsgården
Vårfest med pajbuffe´.

”Livslust och humor är allvar”
Fotbollsprästen Mats Löwing kåserar över denna rubrik. 

 

Lekmannaförbundets  i Skara stift årsmöte lördag 21 maj i Ödenäs kyrka  och församlingshem kl. 9:30 - 16:00   

Församlingskåren är en del av Svenska kyrkans lekmannaförbund och ser som sin uppgift att inspirera till kristet gudstjänst- och vardagsliv samt att stärka församlingsgemenskapen.

Är du intresserad av eller har frågor om verksamheten är du välkommen att kontakta ordförande Anders Lahrin, 070-5585276.

Du kan stödja verksamheten genom att bli medlem. Medlemsavgiften är 100 kr och betalas in till Ulricehamns Församlingskår, bg 5665-4908.

Vice ordförande är Mikael Ekman, sekreterare är Dagmar Weberup och kassör är Britt-Marie Josefsson.

Församlingskårens samlingar sker i samarrangemang med Sensus Studieförbund.