Tvärreds kyrka

Tvärreds kyrka

Pastoratets allra största kyrka ligger i Tvärred och byggdes 1854 efter att den äldre kyrkan några kilometer från platsen skulle överges. Arkitekt var Ludwig Hawerman från Överintendentsämbetet.

Såväl altaruppsats som predikstol har förmodligen tillverkats av Mjöbäckssnidaren Johannes Andersson.

Koret fick sina glasmålningar 1899.

Från den gamla kyrkan kommer den medeltida dopfunten.

Adress
Stavaredsvägen 15, 523 94 Tvärred