Gullereds kyrka

Gullereds kyrka

Den tredje klockan, som är från medeltiden och av brons, står att beses i korfönstret.

Den större klockan, som är en gåva av en församlingsbo, bär denna inskription: ”Gjuten 1920 för Gullereds kyrka då Emil Berglund var kyrkoherde, Vilhelm Nordholm komminister samt Oskar Johansson och Herrman Josefsson kyrkovärdar, på bekostnad av August Stomberg, Frälsegården. K.G. Bergholtz gjöt klockan".

De tre kyrkklockorna har sina egna historier.
Den mindre av dem är från 1824 och av malm. Där kan man läsa följande inskription: "Kommer och låter oss gå upp på Herrens berg, till Jakobs Guds hus, att han lärer oss sina vägar och vi må vandra på hans stigar." Jes. 2:3
På motsatta sidan står: "År 1824 i Konungen av Sverige och Norge Karl XIV Johans 6:e regeringsår, då T.E. Lundin var kyrkoherde i Hössna samt Erik Nyman i Boared och Anders Danielsson, Ekarbo, kyrkovärdar i Gullered blev denna klocka på Gullereds sockennämnds bekostnad omgjuten av F.H. Fries i Jönköping".

Till kyrkans äldre inventarier hör en predikstol från 1600-talet som kommer från den äldre träkyrkan. Den medeltida ljuskronan av järn är enligt traditionen ett krigsbyte. De två ljuskronorna och några ljusstakar, alla i mässing, är från 1700-talets början. Alnmåttet, även det i mässing, är från 1753.
Altartavlan, i nyklassisk uppsättning, är från 1840-talet, men det finns även fragment av en äldre altartavla från någon gång på 1600-talet.
Orgeln, med sina tio stämmor och två manualer, är från 1873.
Bland kyrkans nattvardskärl kan man finna en kalk av silver från 1796, vars insida och fot är förgyllda, ett oblatskrin från 1848, även det i silver, samt vinkannor i nickel från 1907, en gåva från handlare G. Karlsson.
Äldsta inventariet är dock en offerkista från 1100-talet, i målad furu.

Sedan Tissered övergetts blev en träkyrka gemensam församlingskyrka för både Tissered och Gullered. Den var i bruk ända fram tills den nuvarande kyrkan blev klar och skall ha stått strax intill det som idag är Gullereds kyrka. Träkyrkan stod dock klar först år 1671, så antingen har Tissereds kyrka underhållits och varit församlingskyrka fram till dess trots allt, eller, vilket är troligare, så har det funnits en ännu äldre medeltida stenkyrka i Gullered. Tissereds kyrkoruin restaurerades 1938 och numera firas gudstjänster där under sommartid.

Under en visitationsresa år 1554 av Skarabiskopen Ericus Falck, bestämdes det att Tissereds kyrka skulle överges och församlingen skulle läggas samman med Gullered. Man lät Tissereds kyrka förfalla.

Innan den nuvarande kyrkan byggdes fanns en kyrka vid Tidan, i Tissered. Denna kyrka var troligen från 1000-talet och av gårdstyp.

Gullereds kyrka ligger på en sandås 302 meter över havet. Kyrkan stod färdig för invigning år 1844 under konung Karl XIV Johans senare regeringstid. Kungen har med egen hand skrivit "Gillad, Stockholms slott den 22 april 1843" på den ritning över kyrkan som arkitekten J. Carlberg förfärdigat.

Adress
Gullered 103, 523 97 Ulricehamn