Gamla kyrkogården

Gamla kyrkogården ligger strax söder om Ulricehamns kyrka, mellan Jägaregatan och Storgatan. Kyrkogården anlades i slutet av 1800-talet. En kulturhistorisk inventering av denna kyrkogård genomfördes år 2000. Resultatet är dokumenterat i en rapport med historik över kyrkogården,  gravkultur och bevarandeförslag för gravar, gravområden och vegetation.

Begravningsplatser utgör en del av vårt kulturarv, som är lika viktigt för oss som konst eller arkitektur och som vi måste vara rädda om. Gravvårdar ger oss ofta fullständiga personhistoriska uppgifter och ofta har de mycket stort värde som konsthistoriska och kulturhistoriska dokument.

Här finns kistplaster och urnplatser men också askgravplats och askgravlund.

Vill du läsa mer om Gamla kyrkogården kan du ladda ner:

Kulturinventering Gamla kyrkogården (pdf)