Finnekumla kyrkogård

Vid den lilla vackra kyrkan i Finnekumla ligger kyrkogården med såväl äldre som yngre gravar.

På kyrkogården finns skyltar som berättar mer om kyrkan och bygdens historia. Här är också bygdens författarinna begravd, Birgit Th Sparre, som vilar i familjegraven strax öster om kyrkans kor.

Här finns kistplatser och urnplatser och sedan våren 2016 finns här både en askgravlund och en kistgravlund.