Foto: Kristin Lidell

Vuxenkörer

Gospelkör, damkör, kyrkokörer, musikalkör - vad passar dig?

Redvägs församling

Dalumskören-dagledigkör

Varannan tisdag kl. 10:00-11:30
Dalums församlingshem
Körledare: Anne-Louise Wingborn, 0321-17 117
anne-louise.wingborn@svenskakyrkan.se

redvägskören

Blandad kör. Sjunger på gudstjänster, sjunger in Våren vid Basta kvarn och har Sommarkonsert/ Julkonsert.

Varannan onsdag jämna veckor kl. 19:00-20:30
Dalums församlingshem
Körledare: Gullan Merhamre, 0702-06 63 01
gullan.merhamre@svenskakyrkan.se

 

Södra Vings församling

Kyrkokören i Södra Ving

Höstterminen startar 4 september. Kör för både kvinnor och män.

Onsdagar 19:00-21:00.

Körledare
Carin Norelius, 073-089 64 93
carin.norelius@svenskakyrkan.se 

Lovsångskören

Lovsångskören uppträder med jämna mellanrum, exempelvis vid visaftnar, och medverkar med jämna mellanrum i gudstjänster och andra tilldragelser i pastoratet och utgör ett uppskattat inslag i dessa. I Kyrkans Hus i Hökerum finns även gitarr, bas, trummor och piano att tillgå för ungdomar som intresserar sig för att spela instrument, kanske under ungdomsverksamheten eller till våra gudstjänster.

Måndagar kl. 19:00
Södra Vings församlingshem
Körledare: Jimmy Sjölund, 0321-17 139
jimmy.sjolund@svenskakyrkan.se

 

 

 

Timmele församling

Timmele kyrkokör

Tisdagar kl. 18:30-20:00
Timmele församlingshem
Körledare: Jimmy Sjölund, 0321-17 186

 

 

 

Ulricehamns församling

Ulrica vocalis

Ulrica Vocalis är pastoratets enda damkör. Kören har sedan starten på 1990-talet hunnit med de flesta musikstilar. Gospel och visor, jazz och klassiska verk som Vivaldis "Gloria" och Bachs "Magnificat" har varvats genom åren. De flesta i kören är rutinerade körsångare, så du som vill ha lite att bita i är varmt välkommen att vara med!

Ulrica Vocalis sjunger i Ulricehamnsbygdens kyrkor flera gånger per år och deltar också i pastoratssammanhang där alla församlingarnas körer medverkar.

Tisdagar kl. 18:30-20:30
Ulricehamns församlingsgård
Körledare: Ruth Lindholm
0321-17 160

Schola cantorum

Sångskola
Kl. 19:00-21:00
Ulricehamns församlingsgård
Körledare: Ruth Lindholm
Intresseanmälan till: ruth.lindholm@svenskakyrkan.se

Musikalkören

Du som tycker det är roligt att förmedla biblens budskap med sång, drama, textläsning, instrument och scenbyggeri är varmt välkommen till musikalkören. För den som inte är så bekväm med att stå i centrum finns det plats att sjunga i bakgrundskören.

I denna kör lär vi oss allt utantill inför framträdande.

När: Jämna veckor tisdagar 19:00 församlingsgården i Ulricehamn. Ojämna veckor torsdagar 18:30 i Gällstad och Södra Säms kyrka
Var: Gällstad och Södra Säms kyrka samt församlingsgården i Ulricehamn
Körledare: Mikael Ryde, 0321-17 178
mikael.ryde@svenskakyrkan.se 

 

 SHABACH GOSPEL CHOIR

Kören ligger vilande för tillfället

Församlingens gospelkör är man välkommen att vara med i från 14 års ålder. Kören sjunger i huvudsak på engelska och sångerna lärs in och sjungs upp utan noter. Läs mer om Shabach Gospel Choir

Tisdagar 19:00-20:30
Församlingsgården, Ulricehamn
Alla från 14 år och uppåt
Körledare: Samuel Henning, 072 - 225 53 97

 

 

Åsundens församling

Musikalkören

Du som tycker det är roligt att förmedla biblens budskap med sång, drama, textläsning, instrument och scenbyggeri är varmt välkommen till musikalkören. För den som inte är så bekväm med att stå i centrum finns det plats att sjunga i bakgrundskören.

I denna kör lär vi oss allt utantill inför framträdande.

När: Jämna veckor tisdagar 19:00 församlingsgården i Ulricehamn. Ojämna veckor torsdagar 18:30 i Gällstad och Södra Säms kyrka
Var: Gällstad och Södra Säms kyrka samt församlingsgården i Ulricehamn
Körledare: Mikael Ryde, 0321-17 178
mikael.ryde@svenskakyrkan.se

Finnekumla- och Tvärredskören

Gemensam kyrkokör för Tvärred och Finnekumla. Kören sjunger främst på svenska och medverkar vid ett flertal gudstjänster per termin. Några gånger har kören gemensamma framträdanden med Equmeniakyrkans kör. Övningarna  växlar mellan de båda orternas församlingshem.

När: Torsdagar 18:30 
Var: Finnekumla församlingshem
För vem: Blandad vuxenkör
Körledare: Monica Johansson, 0321-17 177

Grönahögs kyrkokör

Kören utgår från Grönahög och sjunger främst sånger på svenska. Kören sjunger i samband med gudstjänst några gånger per termin. En viktig del av kören är det sociala. Givetvis är det även fika en sådan kväll.

När: Varannan tisdag 19:00-21:00. 
Var: Grönahögs församlingshem
För vem: Blandad vuxenkör
Körledare: Mikael Ryde, 0321-17 178