Urngrav

Det traditionella sättet att gravsätta urnor är i urngravar. I en urngrav kan normalt omkring nio urnor gravsättas.

Nya urngravplatser upplåts för närvarande på alla våra kyrkogårdar, men en urna kan även gravsättas i en äldre familjegrav avsedd för kistor.

Gravplatsen upplåts med en gravrätt i 25 år som kan förnyas i intervaller om 15 år under förutsättning att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Gemensamt för alla gravplatser, förutom minneslund, askgravlund respektive kistgravlund, är att det måste finnas en aktuell gravrättsinnehavare. 

Gravrättsinnehavaren har skötselansvaret och kan välja mellan att ha gravanordning (gravsten eller kors) med rabatt, endast rabatt eller endast gräs på graven. Vanligast är gravanordning med rabatt.
Stoftet efter en avliden aska kremeras senast inom en månad efter dödsfallet och gravsättning av aska ska ske inom ett år från kremeringen.