Vänförsamlingen i Voi, Kenya

Ulricehamns församling har en vänförsamling i Kenya.

Sedan 2005 har Ulricehamn på olika sätt haft en relation med den Lutherska kyrkan (Kenya Evangelical Lutheran Church) i Voi. För att tydliggöra relationen valde Ulricehamns församling och den Lutherska kyrkan i Voi att teckna ett vänförsamlingsavtal våren 2013. Avtalet, eller  överenskommelsen, handlar till exempel om bön, gemenskap och delande.

Att vara vänförsamling innebär att dela det kristna livet med varandra. Vi får påminna varandra om att bön förenar och att Gud är verksam över hela vår jord. Det är fantastiskt att veta att våra vänner i Voi nämner oss i sina böner och att vi får nämna dem i våra böner. Vänförsamlingsrelationen handlar alltså inte om pengar i första hand utan om kristet liv. Vi är alla en del av en och samma kropp (Romarbrevet 12:4-5).