Att planera en begravning

När man drabbas av sorg är det viktigt att den får ta tid och att man får möjlighet att minnas och gråta tillsammans. Begravningsceremonin är ett sätt att ta farväl och en viktig del i sorgearbetet.

Alla sörjer på sitt eget sätt. I samtalsgrupper för sörjande kan man i ett senare skede tillsammans med diakon dela sin sorg med andra.

Den avlidnes egna önskemål, skrivna eller oskrivna, ska man så långt det är möjligt enligt begravningslagen ta hänsyn till.  Därför är det viktigt att ta del av testamente eller andra dokument som beskriver om det finns några speciella önskemål vad gäller exempelvis begravningsceremoni, kyrka, präst eller gravplats.

Man kan ordna det praktiska kring en begravning själv, eller kontakta en begravningsbyrå som kan hjälpa till med det som behöver organiseras. Begravningsbyrån kontaktar sedan Svenska kyrkan i Ulricehamn för att boka begravningen efter de önskemål som finns. När begravningen är bokad kommer prästen att kontakta anhöriga i god tid innan begravningen för ett samtal, där man kan formulera tankar, känslor och frågor. Gäller det en borgerlig begravning kan begravningsbyrån eller personalen på kyrkogårdsförvaltningen hjälpa till med praktiska frågor.

Det är en svår situation när någon som står en nära går bort. Förutom sorgen det innebär, ställs man inför en rad praktiska problem. En del vill själva vara väldigt delaktiga i planeringen av en begravning, medan andra tycker att det är skönt att lämna över de praktiska frågorna i någon annans händer.

Brunns kyrka exteriört

Begravning i kyrkan

Så länge kristendomen har funnits i Sverige har man samlats till gudstjänst ganska snart efter dödsfallet.

Borgerlig begravning

Om du inte tillhör Svenska kyrkan - eller av något annat skäl inte vill ha en begravningsgudstjänst - finns det möjlighet till en borgerlig begravning.

Gravskick och gravplats

En gravsättning är definitiv. Man bör därför noga tänka igenom vilken typ av gravsättning och gravplats man ska välja.