Askgravplats/Kistgravplats

En gravplats med restriktioner när det gäller gravanordning och gravplatsens utsmyckning.

En askgravplats respektive gemensam kistgravplats upplåts med gravrätt i 25 år och har plats för aska respektive kista efter två till sex avlidna och följaktligen ska det finnas gravrättsinnehavare.  Om man gravsatt aska eller kista efter fler än två avlidna i graven behövs det mer än en namnplatta.

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för den kollektiva planteringen i anslutningen till eller inom en gruppering av askgravplatser respektive kistgravplatser.  När namnplattan respektive namnstenen sätts upp tar kyrkogårdsförvaltingen ut en avgift, som avser kostnad för namnplatta respektive namnstenen, samt en underhållskostnad för del av plantering under upplåtelsetiden.  Anhöriga kan sätta lösa blommor i vas som kyrkogårdsförvaltningen sedan plockar bort efter behov.

När ytterligare en aska eller kista gravsätts, förlängs gravrätten automatiskt så att den blir 25 år från senaste gravsättning. Vid förlängningen tas en ny avgift för namn nummer två på namnplattan respektive namnstenen, samt underhållskostnaden för del av plantering.

Anhöriga får själva se ut gravplatsen i askgravplatsen respektive kistgravplatsen och de får vara närvarande vid gravsättningen.
Askgravplatser finns på Gamla kyrkogården i Ulricehamn, Vists kyrkogård, Timmele kyrkogård, Hössna kyrkogård, Gullereds kyrkogård, Strängsereds kyrkogård, Kapellkyrkogården, Tvärreds kyrkogård och Brunns kyrkogård. 
Under 2020 kommer det att anläggas askgravplats även på Gällstads och Södra Säms kyrkogård samt Grönahögs kyrkogård.
Askgravplatserna är utformade på olika vis på kyrkogårdarna.