Grön Flagg

Änglagårdens förskola jobbar aktivt med Håll Sverige Rents Grön Flagg och är Grön Flagg-certifierade.

Håll Sverige Rent tror att handlingskraft och framtidstro hos nästa generation krävs för att kunna anta de stora utmaningar vi står inför.

Grön Flagg-certifiering ger ett aktivt och långsiktigt arbete med hållbar utveckling i skola och förskola. Verktyget har ett lösningsinriktat fokus där barn och unga blir delaktiga i ett positivt förändringsarbete.