Timmele kyrkogård

Timmele kyrkogård är en mycket gammal kyrkogård. Den anlades redan någon gång före 1600-talet, kanske fanns det någon form av kyrkogård här redan när kyrkan byggdes på 1100-talet. Utmed kyrkan, vid entrén, står gamla gravstenar som vittnar om en äldre begravningsplats. Fram till 1870-talet handlade det om en ganska liten gravplats, men sedan utökades mot öster till nästan dubbel storlek. Sedan dess har den utvidgats ytterligare i ett par omgångar.

Söder om kyrkan finns de äldsta gravarna och de är från mitten av 1600-talet. Intill en stavkorshäll nära kyrkans södervägg finns också sju märkliga så kallade svampstenar från samma tid.

Under hösten 2004 anlades en askgravplats för urngravar på kyrkogården i form av tre gamla portstenar som man ställde i en formation. Här finns också kistplatser och urnplatser.

Vill du läsa mer om Timmele kyrkogård kan du ladda ner:
Kulturinventering Timmele kyrkogård (pdf)