Synpunkter och klagomål

Änglagårdens förskola strävar efter att ständigt förbättra verksamheten, därför är alla synpunkter från barn och föräldrar viktiga.

Många tycker att det är obehagligt att framföra kritik och klagomål. Ändå är det mycket viktigt att förslag, synpunkter och kritik kommer fram. Det ger en chans att förbättra verksamheten.

Här kan du fylla i ett formulär och framföra dina synpunkter.