Strängsereds kyrkogård

Bredvid Strängsereds kyrka finns några gravar, där både äldre och nutida gravsättningar har gjorts. En ”ny” kyrkogård anlades för många år sedan söderut, utmed vägen till Köttkulla. 

År 2006 anlades här en askgravplats för urngravar. Askgravplatsen finner man på den ”nya” kyrkogården. Här finns också kistplatser och urnplatser.

Vill du läsa mer om Strängsereds kyrkogård kan du ladda ner:
Kulturinventering Strängsereds kyrkogård (pdf)