Foto: Magnus Aronson

Veckokonfa i Ulricehamn

2023/2024

Gruppen träffas på tisdagar, 15:00-17:00 (man kommer direkt efter skolan)

Informationskväll
29 augusti 18:30 i Ulricehamns kyrka

Första konfaträffen
5 september i församlingsgården, Ulricehamn

Läger
Gransnäs: 29 september - 1 oktober
Flämslätt: 23 - 25 februari

Konfirmation
4 maj 2024 i Ulricehamns kyrka

Ledare
Tomas Jarvid, präst. Christer Andersson, församlingspedagog. Ann-Catrin Johansson, musiker.

Frågor?
Kontakta Christer Andersson, 0703-583770