Foto: Alex & Martin

Veckokonfirmander i Ulricehamn

2024/2025

Gruppen träffas på tisdagar, 15:00-17:00 (man kommer direkt efter skolan)

Informationskväll
Tisdag 3 september18:30 i Ulricehamns kyrka

Första konfaträffen
Tisdag 10 september i församlingsgården, Ulricehamn

Konfirmation
Lördag 17 maj 2025 i Ulricehamns kyrka

Ledare
Tomas Jarvid, präst. Anette Andersson, församlingspedagog. Ann-Catrin Johansson, musiker.

Frågor?
Kontakta Anette Andersson, 070-531 24 87
anette.andersson2@svenskakyrkan.se